Khởi Động Mềm PSS

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 7.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,957,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 9,331,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 15kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,451,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 10,704,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 18.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,761,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 12,525,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 22kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 25,318,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 13,932,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 25kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 28,277,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 15,560,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 30kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 31,182,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 17,159,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 37kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 31,341,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 17,246,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 45kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 37,037,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 20,381,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 55kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 45,110,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 24,823,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 75kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 46,534,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 25,607,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 90kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 62,678,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 34,490,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 132kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 71,226,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 39,194,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSS - Khởi động mềm ABB PSS 160kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 76,924,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 42,329,000 VNĐ

090 337 0012