Biến Tần ATV320

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 11kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,220,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 14,054,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 15kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 26,510,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 16,768,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,37kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,370,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 4,662,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,55kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,590,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 4,801,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,75kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,712,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 5,510,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,75kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,810,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 4,940,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 1,1kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,064,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 5,733,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 1,1kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,030,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 5,079,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 2,2kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,230,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 6,471,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 2,2kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,362,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 6,554,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 2,2kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,020,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 5,705,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 3kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,670,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 6,749,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 3kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,010,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 6,331,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 4kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,990,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 7,584,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 5,5kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 14,080,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 8,906,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 11kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 30,800,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 19,481,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 15kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 34,870,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 22,055,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,18kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,820,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 4,314,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,18kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,380,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 4,035,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,18kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,150,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 4,522,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,37kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,150,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 4,522,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,37kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,710,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 4,244,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,37kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,590,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 4,801,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,37kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,239,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 5,211,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,55kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,480,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 4,731,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,55kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,040,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 4,453,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,55kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,920,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 5,009,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,55kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,470,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 5,357,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,75kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,250,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 5,218,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,75kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,030,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 5,079,000 VNĐ

090 337 0012