Cầu Đâu Dây SNAC

Cầu Đâu Dây SNAC - Chì 3.15A gắn cho Domino có chì 20%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 20,800 VNĐ

Chiết khấu: 52.4%

Giá bán: 9,900 VNĐ

Giá khuyến mãi: 7,920 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Tấm Cách Ly Cầu Nối (CS5-6 ) 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,800 VNĐ

Chiết khấu: 52.08%

Giá bán: 2,300 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1,380 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Cầu Nối Dây 35mm Xám

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 91,800 VNĐ

Chiết khấu: 52.51%

Giá bán: 43,600 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Chặn cuối cầu đấu dây 2.8mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 40,800 VNĐ

Chiết khấu: 52.45%

Giá bán: 19,400 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Thanh lược 2 cực 41A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 40,800 VNĐ

Chiết khấu: 52.45%

Giá bán: 19,400 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Thanh đấu chung của cầu đấu dây loại BJMI8-4P

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 81,500 VNĐ

Chiết khấu: 52.52%

Giá bán: 38,700 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Nhãn Cầu Đấu Dây 6mm (RC610 ) (Bịch 100c)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 43,400 VNĐ

Chiết khấu: 52.53%

Giá bán: 20,600 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Cầu đấu dây 4mm2 lỗ 6 màu Xám

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12,100 VNĐ

Chiết khấu: 52.89%

Giá bán: 5,700 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Cầu đấu dây 2.5mm2 màu Xám

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,400 VNĐ

Chiết khấu: 52.63%

Giá bán: 5,400 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Cầu đấu dây nối đất 4mm2 xanh vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 54,400 VNĐ

Chiết khấu: 52.57%

Giá bán: 25,800 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Cầu đấu dây nối đất 2.5mm2 xanh vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 51,900 VNĐ

Chiết khấu: 52.41%

Giá bán: 24,700 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Cầu đấu dây 6mm2 lỗ 8 màu Xám

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 20,300 VNĐ

Chiết khấu: 52.71%

Giá bán: 9,600 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Cầu đấu dây nối đất 6mm2 xanh vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 62,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.42%

Giá bán: 29,500 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Cầu đấu dây 10mm2 lỗ 10 màu Xám

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 27,300 VNĐ

Chiết khấu: 52.38%

Giá bán: 13,000 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Cầu đấu dây nối đất 10mm2 xanh vàng

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 67,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.54%

Giá bán: 31,800 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Chặn cuối 9mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,800 VNĐ

Chiết khấu: 52.78%

Giá bán: 5,100 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Chặn cuối cầu đấu dây 1mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,100 VNĐ

Chiết khấu: 52.94%

Giá bán: 2,400 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Thanh lược 2 cực cách nhiệt 32A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,500 VNĐ

Chiết khấu: 52.26%

Giá bán: 7,400 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Thanh lược 3 cực cách nhiệt 32A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 27,300 VNĐ

Chiết khấu: 52.38%

Giá bán: 13,000 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Thanh lược 10 cực cách nhiệt 32A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 58,500 VNĐ

Chiết khấu: 52.48%

Giá bán: 27,800 VNĐ

Cầu Đâu Dây SNAC - Thanh lược 6 lỗ 16mm2

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 99,000 VNĐ

Chiết khấu: 57.98%

Giá bán: 41,600 VNĐ

090 337 0012