Cầu Đâu Dây SNAC

Cầu Đâu Dây SNAC

Mô tả:

- Domino điều khiển 2.5mm.

- Domino động lực loại 1P, 2P, 3P.

- Lắp đặt trên Din rail.

Ứng dụng:

090 337 0012