Cầu Đấu Dây NSYTRV

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Điện Trở Xả 250W 230VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,488,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.45%

Giá bán: 2,941,900 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn đầu nối

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 20,900 VNĐ

Chiết khấu: 34.45%

Giá bán: 13,700 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Nhãn in 10 ký tự, 5mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 23,100 VNĐ

Chiết khấu: 34.2%

Giá bán: 15,200 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn đầu nối 2pts, 2,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 17,600 VNĐ

Chiết khấu: 34.66%

Giá bán: 11,500 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn 2PTS, 2,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,900 VNĐ

Chiết khấu: 34.34%

Giá bán: 6,500 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn đầu nối 2pts, 2,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 14,300 VNĐ

Chiết khấu: 34.27%

Giá bán: 9,400 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn đầu nối 3pts, 2,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 13,200 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 8,600 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối dang plug-in 2.5 mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 176,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.43%

Giá bán: 115,400 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cầu đấu nối 4mm2, màu đỏ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 176,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.43%

Giá bán: 115,400 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối kiểu lò xo

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 25,300 VNĐ

Chiết khấu: 34.39%

Giá bán: 16,600 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 50,600 VNĐ

Chiết khấu: 34.58%

Giá bán: 33,100 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối PE dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 118,800 VNĐ

Chiết khấu: 34.43%

Giá bán: 77,900 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 64,900 VNĐ

Chiết khấu: 34.51%

Giá bán: 42,500 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 169,400 VNĐ

Chiết khấu: 34.42%

Giá bán: 111,100 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2Pts,2.5mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.55%

Giá bán: 14,400 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2PTs,2,5mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 93,500 VNĐ

Chiết khấu: 34.33%

Giá bán: 61,400 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 127,600 VNĐ

Chiết khấu: 34.48%

Giá bán: 83,600 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 253,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.47%

Giá bán: 165,800 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2Pts,4mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.55%

Giá bán: 14,400 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối PE dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 74,800 VNĐ

Chiết khấu: 34.36%

Giá bán: 49,100 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 484,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.44%

Giá bán: 317,300 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 38,500 VNĐ

Chiết khấu: 34.29%

Giá bán: 25,300 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối PE dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 99,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.44%

Giá bán: 64,900 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 861,300 VNĐ

Chiết khấu: 34.45%

Giá bán: 564,600 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cảm Biến Nhiệt Độ Điện Tử

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,921,400 VNĐ

Chiết khấu: 34.45%

Giá bán: 3,226,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cảm Biến Nhiệt Độ Điện Tử

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,132,600 VNĐ

Chiết khấu: 34.45%

Giá bán: 3,364,400 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cảm Biến Nhiệt Độ Điện Tử

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,132,600 VNĐ

Chiết khấu: 34.45%

Giá bán: 3,364,400 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cảm Biến Nhiệt Độ Điện Tử

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,094,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.45%

Giá bán: 3,994,600 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cảm Biến Nhiệt Độ Điện Tử

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,921,400 VNĐ

Chiết khấu: 34.45%

Giá bán: 3,226,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cảm Biến Nhiệt Độ Điện Tử

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 844,800 VNĐ

Chiết khấu: 34.45%

Giá bán: 553,800 VNĐ

090 337 0012