Cầu Đấu Dây NSYTRV

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Điện Trở Xả 250W 230VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,488,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.16%

Giá bán: 3,179,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Điện trở nhiệt 55W, 110-250V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,408,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.16%

Giá bán: 997,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn đầu nối

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 21,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.67%

Giá bán: 15,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Nhãn in 10 ký tự, 5mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 23,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29%

Giá bán: 16,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn đầu nối 2pts, 2,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 18,000 VNĐ

Chiết khấu: - 28.98%

Giá bán: 13,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn 2PTS, 2,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.29%

Giá bán: 7,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn đầu nối 2pts, 2,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 14,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.37%

Giá bán: 10,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn đầu nối 3pts, 2,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 13,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.55%

Giá bán: 9,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối dang plug-in 2.5 mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 176,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.15%

Giá bán: 125,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cầu đấu nối 4mm2, màu đỏ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 176,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.15%

Giá bán: 125,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối kiểu lò xo

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 25,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.25%

Giá bán: 18,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 51,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.05%

Giá bán: 36,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối PE dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 119,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.12%

Giá bán: 84,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 65,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.28%

Giá bán: 46,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 169,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.22%

Giá bán: 120,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2Pts,2.5mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.09%

Giá bán: 16,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2PTs,2,5mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 94,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.2%

Giá bán: 66,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 128,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.08%

Giá bán: 91,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 253,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.17%

Giá bán: 179,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2Pts,4mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.09%

Giá bán: 16,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối PE dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 75,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.14%

Giá bán: 53,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 484,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.17%

Giá bán: 343,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 39,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.09%

Giá bán: 27,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối PE dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 99,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.09%

Giá bán: 70,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 861,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.15%

Giá bán: 610,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cảm Biến Nhiệt Độ Điện Tử

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,921,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.16%

Giá bán: 3,486,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cảm Biến Nhiệt Độ Điện Tử

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,133,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.16%

Giá bán: 3,636,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cảm Biến Nhiệt Độ Điện Tử

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,133,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.16%

Giá bán: 3,636,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cảm Biến Nhiệt Độ Điện Tử

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,094,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.16%

Giá bán: 4,317,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cảm Biến Nhiệt Độ Điện Tử

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,921,000 VNĐ

Chiết khấu: - 29.16%

Giá bán: 3,486,000 VNĐ

090 337 0012