Cầu Đấu Dây NSYTRV

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 986,000 VNĐ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 562,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 337,200 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cầu đấu dây TRV 95mm2 232A 30%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 468,000 VNĐ

Chiết khấu: 42.99%

Giá bán: 266,800 VNĐ

Giá khuyến mãi: 186,760 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Quạt thông gió 165m3h 230V IP54

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,095,000 VNĐ

Chiết khấu: 26%

Giá bán: 2,290,300 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Quạt Hút Có Lưới Lọc 85M3H 24VDC IP54

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,380,000 VNĐ

Chiết khấu: 26%

Giá bán: 1,761,200 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn đầu nối

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.86%

Giá bán: 13,200 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn đầu nối 2pts, 2,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 24,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.92%

Giá bán: 11,300 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn 2PTS, 2,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 13,000 VNĐ

Chiết khấu: 53.08%

Giá bán: 6,100 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn đầu nối 2pts, 2,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 19,000 VNĐ

Chiết khấu: 53.16%

Giá bán: 8,900 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Miếng chặn đầu nối 3pts, 2,2mm

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 18,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.78%

Giá bán: 8,500 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cầu đấu nối 2,5mm2, màu đỏ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 126,000 VNĐ

Chiết khấu: 53.02%

Giá bán: 59,200 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cầu đấu nối 2,5mm2, màu đỏ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 13,000 VNĐ

Chiết khấu: 53.08%

Giá bán: 6,100 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối dang plug-in 2.5 mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 244,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.99%

Giá bán: 114,700 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cầu đấu nối 2,5mm2, màu đỏ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 55,000 VNĐ

Chiết khấu: 53.45%

Giá bán: 25,600 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Cầu đấu nối 4mm2, màu đỏ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 244,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.99%

Giá bán: 114,700 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 71,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.96%

Giá bán: 33,400 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 916,000 VNĐ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 522,100 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 91,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.97%

Giá bán: 42,800 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 235,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.98%

Giá bán: 110,500 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2Pts,2.5mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 30,000 VNĐ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 14,100 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2PTs,2,5mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 131,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.98%

Giá bán: 61,600 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 177,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.99%

Giá bán: 83,200 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 333,000 VNĐ

Chiết khấu: 42.49%

Giá bán: 191,500 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2Pts,4mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 30,000 VNĐ

Chiết khấu: 53%

Giá bán: 14,100 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối màu cam 2Pts,4mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56,000 VNĐ

Chiết khấu: 53.57%

Giá bán: 26,000 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối màu xanh 2Pts,4mm2

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 37,000 VNĐ

Chiết khấu: 53.51%

Giá bán: 17,200 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối PE dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 104,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.98%

Giá bán: 48,900 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 133,000 VNĐ

Chiết khấu: 53.01%

Giá bán: 62,500 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối 2 POINTS

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 440,000 VNĐ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 250,800 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 55,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.91%

Giá bán: 25,900 VNĐ

Cầu Đấu Dây NSYTRV - Đầu nối PE dạng siết ốc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 138,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.97%

Giá bán: 64,900 VNĐ

090 337 0012