Biền Tần ACS150

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 1P 220V 0.37Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,042,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 3,349,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 1P 220V 0.75Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,808,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 3,857,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 1P 220V 1.1Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,454,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 4,950,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 1P 220V 2.2Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,877,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 5,896,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 0.37Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,425,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 3,603,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 0.55Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,973,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 3,967,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 0.75Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,358,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 4,223,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 1.1Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,289,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 4,841,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 1.5Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,549,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 5,678,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 220V 0.75Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,671,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 5,095,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 2.2Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,207,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 6,115,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 3Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,413,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 6,915,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 4Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,891,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 7,897,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 1P 220V 1.5Kw

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,836,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 5,204,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Bien Tan 3P 220V 0.37Kw

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,028,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 4,003,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 200..240V 0.55Kw, 0.75Hp

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,358,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 4,223,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 200..240V 1.1Kw, 1.5Hp

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,987,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 5,969,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 200..240V 1.5Kw, 2Hp

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,810,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 6,515,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 200..240V 2.2Kw, 3Hp

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 11,070,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 7,352,000 VNĐ

090 337 0012