Biền Tần ACS150

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 1P 220V 2.2Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,439,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 5,895,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 0.55Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,987,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.8%

Giá bán: 3,966,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 1.5Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,275,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.81%

Giá bán: 5,677,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 220V 0.75Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,836,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.8%

Giá bán: 5,094,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 2.2Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,604,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.81%

Giá bán: 6,114,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 3Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,206,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 6,915,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 4Kw

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,946,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 7,897,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 1P 220V 0.37Kw

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,521,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.79%

Giá bán: 3,348,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 1P 220V 0.75Kw

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,904,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 3,857,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 1P 220V 1.1Kw

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,727,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 4,950,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 1P 220V 1.5Kw

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,918,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 5,204,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 0.37Kw

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,713,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 3,603,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Bien Tan 3P 220V 0.37Kw

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,014,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.81%

Giá bán: 4,003,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 0.75Kw

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,179,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.81%

Giá bán: 4,222,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 380V 1.1Kw

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,644,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.81%

Giá bán: 4,840,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 200..240V 0.55Kw, 0.75Hp

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,179,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.81%

Giá bán: 4,222,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 200..240V 1.1Kw, 1.5Hp

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,494,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.81%

Giá bán: 5,968,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 200..240V 1.5Kw, 2Hp

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,905,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.83%

Giá bán: 6,515,000 VNĐ

Biền Tần ACS150 - Biến tần ABB 3P 200..240V 2.2Kw, 3Hp

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,535,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 7,352,000 VNĐ

090 337 0012