Biến Tần ACS580

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 7.5KW, 10HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 26,798,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 17,797,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 11KW, 15HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 32,168,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 21,364,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 0.75KW, 1HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12,879,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 8,553,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 15KW, 20HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 40,115,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 26,641,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 18.5KW, 25HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 46,528,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 30,900,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 22KW, 30HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 55,022,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 36,542,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 1.5KW, 2HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,618,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 10,372,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 1.5KW, 2HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,618,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 10,372,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB 3P ACS580 380..480V 2.2KW, 3HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 16,441,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 10,919,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - ACS580-01-061A-4+J400

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 71,165,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.33%

Giá bán: 47,443,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 30KW, 40HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 62,201,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 41,309,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - ACS580-01-072A-4+J400

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 77,330,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.33%

Giá bán: 51,553,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 37KW, 50HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 71,845,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 47,714,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB 3P ACS580 380..480V 3KW, 4HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 17,866,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 11,866,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - ACS580-01-087A-4+J400

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 93,997,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.33%

Giá bán: 62,665,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 45KW, 75HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 82,696,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 54,920,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB 3P ACS580 380..480V 4KW, 5HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 20,277,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 13,467,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - ACS580-01-105A-4+J400

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 119,124,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.33%

Giá bán: 79,416,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB 3P ACS580 380..480V 5.5KW, 7.5HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 23,674,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 15,723,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 75KW,125HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 116,290,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 77,231,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 90KW, 150HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 150,049,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 99,651,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 110KW, 150HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 191,039,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 126,874,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 132 KW,176HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 215,756,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 143,289,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 7.5KW, 10HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 11KW, 15HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 0.75KW, 1HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 15KW, 20HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 18.5KW, 25HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 1.1KW, 1.5HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 1.1KW, 1.5HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 13,317,000 VNĐ

Chiết khấu: - 33.59%

Giá bán: 8,844,000 VNĐ

090 337 0012