Biến Tần ACS580

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 7.5KW, 10HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 13,399,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 17,797,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 11KW, 15HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 16,084,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 21,363,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 0.75KW, 1HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,439,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 8,553,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 22KW, 30HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 27,511,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 36,541,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 1.5KW, 2HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,809,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 10,372,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB 3P ACS580 380..480V 2.2KW, 3HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,220,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 10,918,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 30KW, 40HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 31,100,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.83%

Giá bán: 41,309,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 37KW, 50HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 35,923,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 47,714,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 45KW, 75HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 41,348,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 54,920,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB 3P ACS580 380..480V 4KW, 5HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,139,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 13,466,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB 3P ACS580 380..480V 5.5KW, 7.5HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,837,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 15,722,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 75KW,125HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 58,145,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.83%

Giá bán: 77,231,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 90KW, 150HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 75,024,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 99,651,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 132 KW,176HP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 107,878,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 143,289,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 7.5KW, 10HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 11KW, 15HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 0.75KW, 1HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 15KW, 20HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 15KW, 20HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,057,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 26,641,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 18.5KW, 25HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 18.5KW, 25HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,264,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 30,900,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 1.1KW, 1.5HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 1.1KW, 1.5HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,658,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.81%

Giá bán: 8,843,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 22KW, 30HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 27,511,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 36,541,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB ACS580 3P 380..480V 1.5KW, 2HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,809,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 10,372,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB 3P ACS580 380..480V 2.2KW, 3HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - ACS580-01-061A-4+J400

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 31,100,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.83%

Giá bán: 41,309,000 VNĐ

Biến Tần ACS580 - ACS580-01-072A-4+J400

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB 3P ACS580 380..480V 3KW, 4HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Tần ACS580 - Biến tần ABB 3P ACS580 380..480V 3KW, 4HP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,933,000 VNĐ

Chiết khấu: - -32.82%

Giá bán: 11,865,000 VNĐ

090 337 0012