Bộ Khởi Động Động Cơ MS132

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A (Ms132-0.25)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,298,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.99%

Giá bán: 714,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4-0.63A (Ms132-0.63)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,298,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.99%

Giá bán: 714,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A (Ms132-1.0)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,489,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45.01%

Giá bán: 819,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A (Ms132-1.6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,489,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45.01%

Giá bán: 819,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A (Ms132-2.5)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,489,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45.01%

Giá bán: 819,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A (Ms132-6.3)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,489,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45.01%

Giá bán: 819,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.3-10A (Ms132-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,764,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45.02%

Giá bán: 970,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Đông Cơ 3P 10-16A (Ms132-16)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,764,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45.02%

Giá bán: 970,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Đông Cơ 3P 8.0-12A (Ms132-12)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,764,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45.02%

Giá bán: 970,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 16-20A (Ms132-20)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,906,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 1,049,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Tiếp Điểm Phụ 2NO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 276,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45.31%

Giá bán: 151,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Tiếp Điểm Phụ 1NO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 193,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45.45%

Giá bán: 105,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Tiếp Điểm Phụ 1NC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 193,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45.45%

Giá bán: 105,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Tiếp Điểm Phụ 2NO Có Chì

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 455,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45.1%

Giá bán: 250,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-2-0-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 402,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.22%

Giá bán: 236,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-3-0-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 492,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.22%

Giá bán: 289,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-4-0-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 560,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.24%

Giá bán: 329,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-5-0-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 648,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.19%

Giá bán: 381,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-2-1-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 415,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.4%

Giá bán: 243,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-3-1-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 520,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.38%

Giá bán: 305,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-4-1-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 579,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.24%

Giá bán: 340,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-5-1-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 666,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.25%

Giá bán: 391,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-2-2-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 428,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.34%

Giá bán: 251,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-3-2-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 560,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.24%

Giá bán: 329,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-4-2-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 611,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.2%

Giá bán: 359,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-5-2-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 715,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.26%

Giá bán: 420,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cuộn Ngắt MS 315-415VAC (AA1-400)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,013,000 VNĐ

Chiết khấu: - 41.27%

Giá bán: 595,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A (Ms132-10.16

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,298,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.99%

Giá bán: 714,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A (Ms132-0.4)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,298,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.99%

Giá bán: 714,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A (Ms132-4.0)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,489,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45.01%

Giá bán: 819,000 VNĐ

090 337 0012