Bộ Khởi Động Motor MS116

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Tiếp Điểm Phụ gắn mặt trước 1NO+1NC (MS116)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 276,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 152,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Tiếp Điểm Phụ Gắn bên phải 1NO+1NC (MS116)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 284,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.96%

Giá bán: 156,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Tiếp Điểm Báo Trip Gắn bên phải 1NO+1NC (Ms116)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 344,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.96%

Giá bán: 190,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A (Ms116-0.4)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,618,000 VNĐ

Chiết khấu: - 96.38%

Giá bán: 565,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A (Ms116-2.5)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 23,674,000 VNĐ

Chiết khấu: - 97.54%

Giá bán: 584,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A (Ms116-4.0)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 26,798,000 VNĐ

Chiết khấu: - 97.82%

Giá bán: 584,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.3-10A (Ms116-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 40,115,000 VNĐ

Chiết khấu: - 98.29%

Giá bán: 686,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 10-16A (Ms116-16)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 55,022,000 VNĐ

Chiết khấu: - 98.75%

Giá bán: 686,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Tiếp Điểm Phụ Gắn bên phải 2NO (MS116)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 284,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.96%

Giá bán: 156,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Tiếp Điểm Phụ Gắn bên phải 2NC (MS116)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 284,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.96%

Giá bán: 156,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Tiếp Điểm Báo Trip Gắn bên phải 2NO (Ms116)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 344,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.96%

Giá bán: 190,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Tiếp Điểm Báo Trip Gắn bên phải 2NC (Ms116)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 344,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.96%

Giá bán: 190,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cuộn bảo vệ thấp áp 20-24Vac gắn bên trái

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 920,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 506,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cuộn bảo vệ thấp áp 48Vac gắn bên trái

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 920,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 506,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cuộn bảo vệ thấp áp 110-120Vac gắn bên trái

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 920,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 506,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cuộn bảo vệ thấp áp 130-240Vac gắn bên trái

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 920,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 506,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cuộn Shunt gắn Bên Trái 20-24Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,013,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 557,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cuộn Shunt gắn Bên Trái 110Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,013,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 557,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cuộn Shunt gắn Bên Trái 220-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,013,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 557,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.10-0.16A (Ms116-0.16)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,879,000 VNĐ

Chiết khấu: - 95.61%

Giá bán: 565,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A (Ms116-0.25)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 13,317,000 VNĐ

Chiết khấu: - 95.76%

Giá bán: 565,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.40-0.63A (Ms116-0.63)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,441,000 VNĐ

Chiết khấu: - 96.56%

Giá bán: 565,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A (Ms116-1.0)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 17,866,000 VNĐ

Chiết khấu: - 96.73%

Giá bán: 584,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A (Ms116-1.6)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,277,000 VNĐ

Chiết khấu: - 97.12%

Giá bán: 584,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A (Ms1166.3)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 32,168,000 VNĐ

Chiết khấu: - 98.19%

Giá bán: 584,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 8.0-12A (Ms116-12)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 46,528,000 VNĐ

Chiết khấu: - 98.52%

Giá bán: 686,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 16-20A (Ms116-20)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,760,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 969,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 20-25A (Ms116-25)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,998,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 1,099,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Motor MS116 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 25-32A (Ms116-32)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,500,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 1,376,000 VNĐ

090 337 0012