Công Tắc Tơ 4P Loại EK

Công Tắc Tơ 4P Loại EK - Khởi động từ ABB 4P 550A 110-115VAC (EK550-40-11)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 91,474,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 44,181,900 VNĐ

Công Tắc Tơ 4P Loại EK - Khởi động từ ABB 4P 550A 220-230VAC (EK550-40-11)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 91,474,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 44,181,900 VNĐ

Công Tắc Tơ 4P Loại EK - Khởi động từ ABB 4P 1000A 110-115VAC (EK1000-40-11)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 114,137,300 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 55,128,400 VNĐ

Công Tắc Tơ 4P Loại EK - Khởi động từ ABB 4P 1000A 220-230VAC (EK1000-40-11)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 114,137,300 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 55,128,400 VNĐ

090 337 0012