Công Tắc Tơ Loại AF

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 12A 100V-250V AcDc (AF12-30-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 799,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 439,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 17A 100-250VacDc(Af16-30-10 )

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,065,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 586,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 26A 24-60Vac (AF26-30-00-41)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,491,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 820,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 32A 100-220VacDc (Af30-30-00-13)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,861,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 1,024,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 37A Ac3 1No 24Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,937,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 1,616,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 53A 100V-250VACDC (AF52-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,698,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 2,035,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 65A 100V-250VACDC (AF65-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,657,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 2,563,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 80A 100V-250VACDC (AF80-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,163,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 3,392,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 96A 100V-250VACDC (AF96-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,670,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 4,221,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No ( Cal5-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1Nc (Ca4-01)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 81,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.84%

Giá bán: 45,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No (Af9-Af38)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 246,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 136,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1Nc ( Ca5X-01 )

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 69,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.88%

Giá bán: 38,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1NO AX09-150 (Ca5X-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 69,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.88%

Giá bán: 38,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1No + 1Nc (Cal5X-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 209,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.93%

Giá bán: 115,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khóa Cơ Khí (Vm5-1)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 349,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 192,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khóa CơĐiện ( Vm4)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 183,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.96%

Giá bán: 101,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khóa Cơ Khí ( Ve5-1)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 513,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 282,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khóa CơĐiện ( Ve5-2)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 548,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 301,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khóa Cơ Khí

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 220,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.95%

Giá bán: 121,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 116A 100V-250VACDC (AF116-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,634,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 5,851,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 205A 100V-250VACDC (AF205-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,512,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 8,536,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 400A 100-250V (Af400-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 32,648,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 17,965,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 305A 100V-250VACDC (AF305-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,339,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 12,293,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc (Cal18-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 477,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 263,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc (Cal18-11B)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 477,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 263,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc (Cal18X-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 252,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 139,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc (Cal18X-11B)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 252,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 139,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 9A 48-130Vacdc 1NC (AF09-30-01-12)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 666,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.96%

Giá bán: 366,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 9A 48-130Vacdc 1NO (AF09-30-10-12)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 666,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.96%

Giá bán: 366,000 VNĐ

090 337 0012