Biến Tần ACS355

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 1.5Kw, 2Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc 50%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,217,600 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 5,608,800 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2,804,400 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Màn Hình Điều Khiển

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,590,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 795,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 0.55Kw, 0.75Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,680,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 2,840,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 2.2Kw, 3Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 13,500,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 6,750,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 3Kw, 4Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,662,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 5,331,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Màn Hình Điều Khiển

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,290,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 2,645,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 1P 200..240V 0.37Kw, 0.5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,300,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 3,650,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 0.37Kw, 0.5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,313,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 3,839,300 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 0.55Kw, 0.75Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,797,200 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 4,093,500 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 0.75Kw, 1Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,062,800 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 4,233,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 1.1Kw, 1.5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,286,400 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 4,875,400 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 1.5Kw, 2Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,232,000 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 5,371,800 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 2.2Kw, 3Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 11,062,200 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 5,807,700 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 3Kw, 4Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,549,600 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 6,588,500 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 4Kw, 5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,234,600 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 7,473,200 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 5.5Kw, 7.5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 17,419,400 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 9,145,200 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 7.5Kw, 10Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,717,400 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 10,876,600 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 11Kw, 15Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 25,735,600 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 13,511,200 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 15Kw, 20Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 33,592,400 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 17,636,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 18.5Kw, 25Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 39,222,400 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 20,591,800 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 22Kw, 30Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 47,884,800 VNĐ

Chiết khấu: 47.5%

Giá bán: 25,139,500 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 11Kw, 15Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 27,202,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 13,601,000 VNĐ

090 337 0012