Bộ Khởi Động Động Cơ MS132

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-4-1-65)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 604,560 VNĐ

Chiết khấu: 51.4%

Giá bán: 293,800 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-5-1-65)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 696,960 VNĐ

Chiết khấu: 51.4%

Giá bán: 338,700 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.1-0.16A (Ms132-10.16

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,356,960 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 615,500 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.16-0.25A (Ms132-0.25)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,356,960 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 615,500 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.25-0.4A (Ms132-0.4)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,356,960 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 615,500 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.4-0.63A (Ms132-0.63)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,356,960 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 615,500 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 0.63-1.0A (Ms132-1.0)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,557,600 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 706,500 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.0-1.6A (Ms132-1.6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,557,600 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 706,500 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 1.6-2.5A (Ms132-2.5)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,557,600 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 706,500 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 2.5-4.0A (Ms132-4.0)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,557,600 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 706,500 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 4.0-6.3A (Ms132-6.3)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,557,600 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 706,500 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 6.3-10A (Ms132-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,842,720 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 835,900 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Đông Cơ 3P 10-16A (Ms132-16)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,842,720 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 835,900 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Đông Cơ 3P 8.0-12A (Ms132-12)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,842,720 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 835,900 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 16-20A (Ms132-20)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,993,200 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 904,100 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Cầu Dao Bảo Vệ Động Cơ 3P 25-32A (Ms132-32)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,838,000 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 1,287,300 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Tiếp Điểm Phụ 2NO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 287,760 VNĐ

Chiết khấu: 54.61%

Giá bán: 130,600 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Tiếp Điểm Phụ 1NO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 200,640 VNĐ

Chiết khấu: 54.65%

Giá bán: 91,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Tiếp Điểm Phụ 1NC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 200,640 VNĐ

Chiết khấu: 54.65%

Giá bán: 91,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Tiếp Điểm Phụ 2NO Có Chì

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 477,840 VNĐ

Chiết khấu: 54.65%

Giá bán: 216,700 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-2-0-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 419,760 VNĐ

Chiết khấu: 51.4%

Giá bán: 204,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-3-0-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 514,800 VNĐ

Chiết khấu: 51.4%

Giá bán: 250,200 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-4-0-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 586,080 VNĐ

Chiết khấu: 51.39%

Giá bán: 284,900 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-5-0-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 671,550 VNĐ

Chiết khấu: 51.41%

Giá bán: 326,300 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-2-1-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 432,960 VNĐ

Chiết khấu: 51.4%

Giá bán: 210,400 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-3-1-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 543,840 VNĐ

Chiết khấu: 51.4%

Giá bán: 264,300 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-2-2-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 446,160 VNĐ

Chiết khấu: 51.41%

Giá bán: 216,800 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-3-2-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 586,080 VNĐ

Chiết khấu: 51.39%

Giá bán: 284,900 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-4-2-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 638,880 VNĐ

Chiết khấu: 51.4%

Giá bán: 310,500 VNĐ

Bộ Khởi Động Động Cơ MS132 - Thanh lược 65A (PS1-5-2-65)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 747,120 VNĐ

Chiết khấu: 51.4%

Giá bán: 363,100 VNĐ

090 337 0012