Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Nguồn 24Vdc 0.75A (Cp-E240.75)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,221,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.2%

Giá bán: 1,306,000 VNĐ

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Cấp Nguồn Sơ Cấp Cp-E 100-240 V Ac 24 V Dc 1.25 A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,412,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.22%

Giá bán: 1,418,000 VNĐ

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Nguồn 24Vdc 2.5A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,043,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.2%

Giá bán: 1,789,000 VNĐ

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Nguồn 24VDC5A (CP-E 245.0)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,477,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.19%

Giá bán: 2,633,000 VNĐ

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Nguồn 24Vdc 10A (Cp-E 2410.0)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,296,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.19%

Giá bán: 3,703,000 VNĐ

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Nguồn 24Vdc 20A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,605,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.19%

Giá bán: 5,061,000 VNĐ

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Cấp Nguồn Sơ Cấp Cp-E 100-240 V Ac 48 V Dc 0.625 A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,938,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.19%

Giá bán: 1,728,000 VNĐ

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Cấp Nguồn Sơ Cấp Cp-E 100-240 V Ac 48 V Dc 1.25A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,743,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.2%

Giá bán: 2,201,000 VNĐ

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Cấp Nguồn Sơ Cấp Cp-E 100-240 V Ac 12 V Dc 2.5 A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,781,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.2%

Giá bán: 1,635,000 VNĐ

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Cấp Nguồn Sơ Cấp Cp-E 100-240 V Ac 5 V Dc 3 A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,781,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.2%

Giá bán: 1,635,000 VNĐ

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Nguồn 48VDC5A (CP-E 485.0)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,555,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.19%

Giá bán: 4,443,000 VNĐ

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Nguồn 12VDC10A (CP-E 1210.0)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,967,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.19%

Giá bán: 2,921,000 VNĐ

Bộ Nguồn Sơ Cấp CP-E - Bộ Nguồn 48VDC10A (CP-E 4810.0)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,319,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 6,070,000 VNĐ

090 337 0012