Công Tắc Tơ Loại AF

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 9A 100-250VacDc (AF09-30-10-13)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 696,960 VNĐ

Chiết khấu: 54.65%

Giá bán: 316,100 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 9A 24-60Vac 1NC (AF09-30-01-41)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 723,360 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 328,100 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 12A 48-130Vacdc 1NO (AF12-30-10-12)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 836,880 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 379,600 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 12A 100V-250V AcDc (AF12-30-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 836,880 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 379,600 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 17A 100-250VacDc(Af16-30-10 )

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,114,080 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 505,400 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 26A 220VacDc (Af26-30-00-13)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,562,880 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 708,900 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 32A 100-220VacDc (Af30-30-00-13)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,950,960 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 884,900 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 30A 24-60Vac (AF30-30-00-41)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,950,960 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 884,900 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 37A Ac3 1No 24Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,078,240 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 1,396,300 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 40A 100V-250VACDC (AF40-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,835,920 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 1,739,900 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 53A 100V-250VACDC (AF52-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,878,160 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 1,759,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 65A 100V-250VACDC (AF65-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,884,000 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 2,215,400 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 65A 250-500Vacdc (AF65-30-00-14)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,884,000 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 2,215,400 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 80A 100V-250VACDC (AF80-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,462,720 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 2,931,500 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 96A 100V-250VACDC (AF96-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,044,080 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 3,648,800 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No ( Cal5-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1Nc (Ca4-01)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 84,480 VNĐ

Chiết khấu: 54.55%

Giá bán: 38,400 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1No (Ca4-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 84,480 VNĐ

Chiết khấu: 54.55%

Giá bán: 38,400 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No (Af9-Af38)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 256,080 VNĐ

Chiết khấu: 54.62%

Giá bán: 116,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1Nc ( Ca5X-01 )

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 71,280 VNĐ

Chiết khấu: 54.69%

Giá bán: 32,300 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1NO AX09-150 (Ca5X-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 71,280 VNĐ

Chiết khấu: 54.69%

Giá bán: 32,300 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1No + 1Nc (Cal5X-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 216,480 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 98,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Bộ Hẹn Giờ 0.1-1S ( Tef4 - On)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,314,720 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 596,400 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Bộ Hẹn Giờ 1-100S ( Tef4 - Off)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,417,680 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 643,100 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Bộ Hẹn Giờ 0.1-1S ( Tef5 - On)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,314,720 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 596,400 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Bộ Hẹn Giờ 1-100S (Tef5 - Off)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,417,680 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 643,100 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khóa Cơ Khí (Vm5-1)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 364,320 VNĐ

Chiết khấu: 54.63%

Giá bán: 165,300 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khóa CơĐiện ( Ve5-2)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 572,880 VNĐ

Chiết khấu: 54.65%

Giá bán: 259,800 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Phụ Kiện Kết Nối AF,MS (BEA16-4)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 179,520 VNĐ

Chiết khấu: 51.43%

Giá bán: 87,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 116A 100V-250VACDC (AF116-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,987,680 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 4,984,000 VNĐ

090 337 0012