Công Tắc Tơ Loại AX

Công Tắc Tơ Loại AX - Tiếp Điểm Phụ 3No+1Nc (Ca5-31M) 48%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 279,000 VNĐ

Chiết khấu: 52.01%

Giá bán: 133,900 VNĐ

Giá khuyến mãi: 69,628 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 32A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,673,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 720,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 40A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,437,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 1,049,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 40A 110VAC 1NC (AX40-30-01-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,437,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 1,049,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 40A 110VAC 1NO (AX40-30-10-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,437,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 1,049,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 50A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,993,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 1,288,500 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 50A 110VAC (AX50-30-11-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,993,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 1,288,500 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 65A 220V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,765,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 1,620,900 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 65A 110VAC (AX65-30-00-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,765,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 1,620,900 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 80A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,986,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 2,146,500 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 80A 110VAC (AX80-30-11-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,986,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 2,146,500 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 9A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 265,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 9A 24VAC 1NC (AX09-30-01-81)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 265,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 9A 24VAC 1NO (AX09-30-10-81)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 265,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 9A 110VAC (AX09-30-10-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 265,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 9A 230VAC 1NC (AX09-30-01-88)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 265,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 9A 230VAC 1NO (AX09-30-01-88)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 616,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 265,200 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 12A 220Vac (AX12-30-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 646,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 278,100 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 12A 230VAC 1NC (AX12-30-01-88)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 646,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 278,100 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 12A 230VAC 1NO (AX12-30-10-88)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 646,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 278,100 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 18A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 858,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 369,400 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 18A 110Vac (Ax18-30-10-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 858,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 369,400 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 18A 230VAC 1NO (AX18-30-10-88)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 858,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 369,400 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 25A 220VAC 1NC (AX25-30-01-80)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,205,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 518,800 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 25A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,205,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 518,800 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 25A 24VAC 1NC (AX25-30-01-81)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,205,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 518,800 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 25A 230VAC 1NC (AX25-30-01-88)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,205,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 518,800 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 25A 230VAC 1NO (AX25-30-10-88)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,205,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 518,800 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Tiếp Điểm Phụ 2No+2Nc (Ca5-22M)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 279,000 VNĐ

Chiết khấu: 53.44%

Giá bán: 129,900 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Tiếp Điểm Phụ 4NC (CA5X-04E)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

090 337 0012