Công Tắc Tơ Loại AX

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 32A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,264,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 695,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 32A Coil 110VAC (AX32-30-10-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,264,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 695,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 40A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,843,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.02%

Giá bán: 1,013,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 40A 110VAC 1NO (AX40-30-10-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,843,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.02%

Giá bán: 1,013,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 50A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,262,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,244,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 50A 110VAC (AX50-30-11-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,262,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,244,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 65A 220V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,847,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,566,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 65A 110VAC (AX65-30-00-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,847,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,566,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 9A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 465,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 256,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 9A 24VAC 1NO (AX09-30-10-81)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 465,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 256,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 9A 110VAC (AX09-30-10-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 465,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 256,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 12A 220Vac (AX12-30-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 488,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.13%

Giá bán: 268,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 18A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 649,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 357,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 25A 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 910,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 500,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Tiếp Điểm Phụ 2No+2Nc (Ca5-22M)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Công Tắc Tơ Loại AX - Tiếp Điểm Phụ 2NO+2NC (CA5X-22E)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 338,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.22%

Giá bán: 185,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Rờ Le Khởi Động Sao Tam Giác (Te5S-240)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,598,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 879,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 96A 1No+1Nc 220Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,692,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,581,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 96A 1No+1Nc 110VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,692,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,581,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 185A 220Vac ( Ax185-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,017,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 5,511,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 205A 220Vac (Ax205-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12,027,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 6,618,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 265A 220Vac (Ax260-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 14,436,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 7,943,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 265A 110Vac (Ax260-11-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 14,436,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 7,943,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 305A 220Vac (Ax300-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 17,318,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 9,529,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 370A 220Vac (Ax370-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 20,790,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 11,440,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 115A 220Vac (Ax115-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,367,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 3,503,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 115A 110VAC (AX115-30-11-84)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,367,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 3,503,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 150A 220Vac (Ax150-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,041,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 4,424,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 32A 220VAC 1NC (AX32-30-01-80)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,264,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 695,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AX - Khởi động từ ABB 3P 32A 24VAC 1NC (AX32-30-01-81)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,264,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 695,000 VNĐ

090 337 0012