Khởi Động Mềm PSE

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSE 7.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 24,566,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 10,575,700 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 7.5kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 25,796,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 11,105,200 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 7.5kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 27,025,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 11,634,300 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 18.5kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,252,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 12,162,500 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 22kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 29,481,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 12,691,600 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 30kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 30,712,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 13,221,500 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 37kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 32,550,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 14,012,800 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 55kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 47,784,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 20,571,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 75kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 53,436,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 23,004,200 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 90kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 54,785,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 23,585,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 45kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 35,622,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 15,335,300 VNĐ

090 337 0012