Khởi Động Mềm PSE

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSE 7.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 18,719,800 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 10,300,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 7.5kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 21,357,600 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 11,752,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 18.5kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 23,398,101 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 12,875,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 55kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 42,119,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 23,177,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 110kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 68,919,400 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 37,924,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 7.5kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,846,100 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 11,471,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 22kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 24,675,201 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 13,578,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 30kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,802,601 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 14,748,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 37kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 31,906,601 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 17,557,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 45kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 34,885,400 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 19,196,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 75kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 52,753,801 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 29,029,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 90kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 60,412,001 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 33,243,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 132kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 78,705,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 43,309,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 160kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 90,618,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 49,864,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSE - Khởi động mềm ABB PSS 200kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 118,695,501 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 65,315,000 VNĐ

090 337 0012