Khởi Động Mềm PSR

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 1.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,607,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 2,535,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 1.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,607,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 2,535,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 3kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,375,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 2,958,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 3kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,375,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 2,958,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 4kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,239,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 3,433,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 4kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,239,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 3,433,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 5.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,719,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 3,697,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 5.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,719,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 3,697,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 7.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,159,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 4,490,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 7.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,159,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 4,490,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 11kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,735,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 4,807,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 11kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,735,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 4,807,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 15kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,271,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 5,652,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 15kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,271,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 5,652,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 18.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,357,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 8,451,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 18.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,357,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 8,451,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 22kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,893,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 9,296,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi Động Mềm PSR 22kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,893,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 9,296,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Quạt Làm Mát cho khởi động mềm

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,440,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 792,000 VNĐ

090 337 0012