Khởi Động Mềm PSR

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 1.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,400,880 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 1,996,200 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 4kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,405,200 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 3,359,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 15kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,997,120 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 4,081,100 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 1.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,467,440 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 2,480,100 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 3kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,378,240 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 2,893,100 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 3kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,693,920 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 2,129,100 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 4kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,084,640 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 2,306,400 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 5.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,972,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 3,616,500 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 5.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,064,080 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 2,750,700 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 7.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,680,880 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 4,391,200 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 7.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,650,160 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 3,016,600 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 11kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,367,280 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 4,702,600 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 11kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,724,640 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 3,503,900 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 15kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,188,880 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 5,528,800 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 18.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 18,226,560 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 8,267,500 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 18.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 11,151,360 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 5,058,300 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 22kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,050,800 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 9,095,100 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 22kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 13,693,680 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 6,211,500 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Quạt Làm Mát cho khởi động mềm

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,940,400 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 880,200 VNĐ

090 337 0012