Khởi Động Mềm PSR

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 1.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,607,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 2,535,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 1.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,607,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.97%

Giá bán: 2,535,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 3kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,375,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 2,957,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 3kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,375,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 2,957,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 4kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,239,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 3,433,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 4kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,239,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 3,433,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 5.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,719,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 3,697,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 5.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,719,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 3,697,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 7.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,159,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 4,489,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 7.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,159,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 4,489,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 11kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,735,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 4,806,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 11kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,735,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 4,806,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 15kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,271,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 5,651,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 15kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,271,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 5,651,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 18.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,357,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 8,450,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 18.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,357,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 8,450,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 22kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,893,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 9,295,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 22kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,893,000 VNĐ

Chiết khấu: - 44.98%

Giá bán: 9,295,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Quạt Làm Mát cho khởi động mềm

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,440,000 VNĐ

Chiết khấu: - 45%

Giá bán: 792,000 VNĐ

090 337 0012