Khởi Động Mềm PSR

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 1.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,529,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 2,380,200 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 4kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,301,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 4,004,100 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 4kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,388,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 2,750,100 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 5.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,616,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 3,278,700 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 11kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,705,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 4,178,100 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 15kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,301,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 4,865,100 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 18.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,889,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 9,853,700 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 22kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 17,197,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 7,403,300 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 1.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,866,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 2,955,900 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 3kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,012,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 3,449,100 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 3kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,896,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 2,538,300 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 5.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,014,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 4,311,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 7.5kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,159,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 5,234,500 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 7.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,353,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 3,595,900 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 11kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 13,021,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 5,605,500 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 15kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,310,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 6,591,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 18.5kW điện áp điều khiển 100-240Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,004,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 6,028,700 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Khởi động mềm ABB PSR 22kW điện áp điều khiển 24Vdc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 25,179,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 10,839,600 VNĐ

Khởi Động Mềm PSR - Quạt Làm Mát cho khởi động mềm

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,453,000 VNĐ

Chiết khấu: 56.95%

Giá bán: 1,056,000 VNĐ

090 337 0012