Khởi Động Mềm PSTX

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 18.5kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,339,301 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 15,594,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 22kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 30,773,601 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 16,933,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 30kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 33,315,701 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 18,332,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 37kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 37,743,200 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 20,769,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 75kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 58,053,601 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 31,945,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 570A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 222,220,901 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 122,282,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 200kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 250kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 315kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 400kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 450kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 560kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 18.5kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 28,992,701 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 15,953,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 45kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 43,227,800 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 23,787,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 55kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 49,283,301 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 27,119,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 90kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 66,823,901 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 36,771,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 110kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 76,222,300 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 41,943,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 132kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 86,872,500 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 47,803,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 160kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 102,184,501 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 56,229,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 200kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 153,275,100 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 84,343,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 470A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 189,054,801 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 104,032,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 720A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 295,177,300 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 162,428,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 840A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 345,282,300 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 190,000,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 1050A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 390,267,901 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 214,754,000 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 1200A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 437,489,801 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 240,739,000 VNĐ

090 337 0012