Khởi Động Mềm PSTX

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 18.5kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 31,299,840 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 14,197,600 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 18.5kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 32,279,280 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 14,641,900 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 30kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 36,191,760 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 16,416,600 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 37kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 38,636,400 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 17,525,500 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 45kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 39,615,840 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 17,969,700 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 55kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 45,093,840 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 20,454,500 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 75kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56,049,840 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 25,424,200 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 90kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 61,720,560 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 27,996,400 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 110kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 73,753,680 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 33,454,700 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 132kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 84,807,360 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 38,468,600 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 160kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 97,621,920 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 44,281,300 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 200kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 125,009,280 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 56,704,200 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 570A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 161,399,040 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 73,210,600 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 200kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 250kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 315kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 400kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 450kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTB 560kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 22kW điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 34,235,520 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 15,529,200 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 470A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 146,042,160 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 66,244,800 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 720A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 270,956,400 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 122,905,800 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 840A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 311,451,360 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 141,274,300 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 1050A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 352,046,640 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 159,688,300 VNĐ

Khởi Động Mềm PSTX - Khởi động mềm ABB PSTX 1200A Điện áp điều khiển 100-250Vac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 394,598,160 VNĐ

Chiết khấu: 54.64%

Giá bán: 178,989,800 VNĐ

090 337 0012