Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Nút Nhấn Xanh Dương 1Nc (Cp1-10L-01) 37%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 70,000 VNĐ

Chiết khấu: 51%

Giá bán: 34,300 VNĐ

Giá khuyến mãi: 21,609 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Nút Nhấn Xanh Dương 1No+1Nc (Cp1-10L-11) 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 104,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.96%

Giá bán: 51,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 30,600 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Nút Nhấn Vàng 1No (Cp1-11Y-10) 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 184,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.98%

Giá bán: 90,200 VNĐ

Giá khuyến mãi: 54,120 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Nút Nhấn Vàng 1No ( Cp1-13Y-10) 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 184,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.98%

Giá bán: 90,200 VNĐ

Giá khuyến mãi: 54,120 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Nút Nhấn Xanh Dương 1No(Cp3-10L-10) 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 100,000 VNĐ

Chiết khấu: 51%

Giá bán: 49,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 29,400 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Nút Nhấn Đầu Lồi, Tự Nhả, Xanh Da Trời 1 No +1 Nc 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 139,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.01%

Giá bán: 68,100 VNĐ

Giá khuyến mãi: 40,860 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Nút Nhấn Xanh Lá Có Đèn Led 220VACDC 15%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 215,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.98%

Giá bán: 105,400 VNĐ

Giá khuyến mãi: 89,590 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Công Tắc 2 Vị Trí , Tự Hồi, 1No+1Nc 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 125,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.96%

Giá bán: 61,300 VNĐ

Giá khuyến mãi: 36,780 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Công Tắc 3 Vị Trí, Tự Hồi, 1No+1Nc 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 215,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.98%

Giá bán: 105,400 VNĐ

Giá khuyến mãi: 63,240 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Báo Đỏ Không Bóng (Cl-100R) 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.07%

Giá bán: 27,400 VNĐ

Giá khuyến mãi: 16,440 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Báo Xanh Không Bóng (Cl-100G) 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.07%

Giá bán: 27,400 VNĐ

Giá khuyến mãi: 16,440 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Báo Vàng Không Bóng(Cl-100Y) 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.07%

Giá bán: 27,400 VNĐ

Giá khuyến mãi: 16,440 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Báo Xanh Dương Không Bóng (Cl-100L) 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.07%

Giá bán: 27,400 VNĐ

Giá khuyến mãi: 16,440 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Trắng Không Bóng (Cl-100W) 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.07%

Giá bán: 27,400 VNĐ

Giá khuyến mãi: 16,440 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Trơn Không Bóng (Cl-100C) 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.07%

Giá bán: 27,400 VNĐ

Giá khuyến mãi: 16,440 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Xanh Dương 24V 15%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.04%

Giá bán: 47,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 39,950 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Trắng Led 24V 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.04%

Giá bán: 47,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 28,200 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Báo Vàng Led 48V AcDc 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.04%

Giá bán: 47,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 28,200 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Báo Xanh Dương Led 48V AcDc 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 123,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.98%

Giá bán: 60,300 VNĐ

Giá khuyến mãi: 36,180 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Báo Trắng Led 48V AcDc 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.04%

Giá bán: 47,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 28,200 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Xanh Dương Led 110V 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 123,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.98%

Giá bán: 60,300 VNĐ

Giá khuyến mãi: 36,180 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Báo Trắng Led 110-130 V Ac 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.04%

Giá bán: 47,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 28,200 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Xanh Dương Led 220V 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 123,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.98%

Giá bán: 60,300 VNĐ

Giá khuyến mãi: 36,180 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Đèn Trắng Led 220V 40%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 96,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.04%

Giá bán: 47,000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 28,200 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Phần Đầu Nút Nhấn Đỏ (MP1-10R)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 69,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 34,500 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Phần Đầu Công Tắc 2 Vị Trí (M2SS2-10B)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 145,000 VNĐ

Chiết khấu: 50.97%

Giá bán: 71,100 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Phần đầu đèn báo đỏ (ML1-100R)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 68,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.03%

Giá bán: 33,300 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Phần đầu nút nhấn khẩn ɸ30mm kéo để nhả có khóa (MPMP3-10R)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 311,000 VNĐ

Chiết khấu: 51%

Giá bán: 152,400 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Contact block holder (MCBH-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 320,500 VNĐ

Chiết khấu: 50.05%

Giá bán: 160,100 VNĐ

Nút Nhấn Đèn Báo Loại Khối - Phụ Kiện Đèn Báo

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 92,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.96%

Giá bán: 44,200 VNĐ

090 337 0012