Rờ Le Chống Dòng Rò ELR

Rờ Le Chống Dòng Rò ELR - Rờ le Chống Dòng Rò 0.03 - 30A, 110, 230, 400 V a.c. (±20%), 96 x 96 (ELR96)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,150,400 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 7,317,700 VNĐ

Rờ Le Chống Dòng Rò ELR - Rờ le Chống Dòng Rò 0.03 - 30A, 110, 230, 400 V a.c. (±20%), 72 x 72 (ELR72P)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,657,500 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 10,943,600 VNĐ

Rờ Le Chống Dòng Rò ELR - Rờ le Chống Dòng Rò 0.03 - 30A, 110, 230, 400 V a.c. (±20%), 96 x 96 (ELR96P)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,233,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 10,738,600 VNĐ

Rờ Le Chống Dòng Rò ELR - Rờ le Chống Dòng Rò 0.03 - 30A, 115 V a.c. d.c., 230 V a.c. (±20%), 72 x 72 (ELR72)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,206,400 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 7,827,700 VNĐ

Rờ Le Chống Dòng Rò ELR - Rờ le Chống Dòng Rò 0.03 - 30A, 110 V a.c.d.c. 230 V a.c. (±20%), 48 x 48 (ELR48P)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,905,500 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 8,165,300 VNĐ

Rờ Le Chống Dòng Rò ELR - Rờ le Chống Dòng Rò 0.03 - 30A, 24, 48 V a.c.V d.c. (±20%), 72 x 72 (ELR72V24)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,206,400 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 7,827,700 VNĐ

Rờ Le Chống Dòng Rò ELR - Rờ le Chống Dòng Rò 0.03 - 30A, 24, 48 V a.c.V d.c. (±20%), 96 x 96 (ELR96V24)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,150,400 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 7,317,700 VNĐ

Rờ Le Chống Dòng Rò ELR - Rờ le Chống Dòng Rò 0.03 - 30A, 24, 48 V a.c.V d.c. (±20%), 48 x 48 (ELR48V24)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,905,500 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 8,165,300 VNĐ

Rờ Le Chống Dòng Rò ELR - Rờ le Chống Dòng Rò 0.03 - 30A, 24, 48 V a.c.V d.c. (±20%), 72 x 72 (ELR72V24P)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,657,500 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 10,943,600 VNĐ

Rờ Le Chống Dòng Rò ELR - Rờ le Chống Dòng Rò 0.03 - 30A, 24, 48 V a.c.V d.c. (±20%), 96 x 96 (ELR96V24P)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,233,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.7%

Giá bán: 10,738,600 VNĐ

Rờ Le Chống Dòng Rò ELR - Rơ Le Chống Dòng Rò Loại Rd2 0.03; 0.1; 230…400 Ac

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Rờ Le Chống Dòng Rò ELR - 0

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

090 337 0012