Biến Tần ACS355

Biến Tần ACS355 - Màn Hình Điều Khiển

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 668,250 VNĐ

Chiết khấu: -32.73%

Giá bán: 887,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 1.5Kw, 2Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,137,101 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 5,495,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 3Kw, 4Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,068,800 VNĐ

Chiết khấu: -32.81%

Giá bán: 6,732,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 7.5Kw, 10Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,384,201 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 11,136,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 18.5Kw, 25Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,865,301 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 21,073,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Màn Hình Điều Khiển

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,467,401 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 1,949,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 1P 200..240V 0.37Kw, 0.5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,822,600 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 3,749,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 1P 200..240V 0.75Kw, 1Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,589,301 VNĐ

Chiết khấu: -32.81%

Giá bán: 4,767,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 1P 200..240V 1.1Kw, 1.5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,219,600 VNĐ

Chiết khấu: -32.81%

Giá bán: 5,604,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 1P 200..240V 1.5Kw, 2Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,576,000 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 6,078,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 1P 200..240V 2.2Kw, 3Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,206,300 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 6,915,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 0.37Kw, 0.5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,959,001 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 3,930,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 0.55Kw, 0.75Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,151,501 VNĐ

Chiết khấu: -32.83%

Giá bán: 4,186,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 0.37Kw, 0.5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,986,501 VNĐ

Chiết khấu: -32.8%

Giá bán: 3,966,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 0.75Kw, 1Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,260,401 VNĐ

Chiết khấu: -32.81%

Giá bán: 4,330,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 1.1Kw, 1.5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,754,301 VNĐ

Chiết khấu: -32.81%

Giá bán: 4,986,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 0.55Kw, 0.75Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,124,001 VNĐ

Chiết khấu: -32.81%

Giá bán: 4,149,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 0.75Kw, 1Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,781,801 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 5,023,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 2.2Kw, 3Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,466,000 VNĐ

Chiết khấu: -32.8%

Giá bán: 5,931,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 1.1Kw, 1.5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,412,100 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 5,860,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 1.5Kw, 2Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,822,400 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 6,405,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 4Kw, 5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,754,100 VNĐ

Chiết khấu: -32.81%

Giá bán: 7,642,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 2.2Kw, 3Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,452,700 VNĐ

Chiết khấu: -32.81%

Giá bán: 7,242,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 5.5Kw, 7.5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,042,201 VNĐ

Chiết khấu: -32.81%

Giá bán: 9,353,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 3Kw, 4Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,864,101 VNĐ

Chiết khấu: -32.83%

Giá bán: 7,789,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 4Kw, 5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,246,901 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 8,297,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 11Kw, 15Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,412,600 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 13,830,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 5.5Kw, 7.5Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,631,700 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 11,465,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 200..240V 7.5Kw, 10Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 11,480,700 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 15,249,000 VNĐ

Biến Tần ACS355 - Biến tần ABB 3P 380..480V 15Kw, 20Hp Tích Hợp Bộ Lọc Emc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 13,590,501 VNĐ

Chiết khấu: -32.82%

Giá bán: 18,051,000 VNĐ

090 337 0012