Biến Tần Process ATV930

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 37KW 400V480V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 93,907,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 61,178,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 110KW 400V480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 187,121,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 121,904,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930F,IP21,110KW,480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 421,696,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 274,724,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 132KW 400V480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 216,579,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 141,095,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930F,IP21,132KW,480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 439,824,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 286,534,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 160KW 400V480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 259,281,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 168,915,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930F,IP21,160KW,480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 466,389,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 303,840,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930F,IP21,200KW,480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 641,256,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 417,762,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930, IP21, 220kW, 3P, 400-480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 304,161,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 198,153,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930, IP21, 220kW, 3P, 400-480V (ko bg Braking Chopp)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 359,095,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 233,941,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930, IP21, 250kW, 3P, 400-480V (ko bg Braking Chopp)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 336,149,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 218,992,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930F,IP21,250KW,480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 751,443,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 489,546,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930, IP21, 315kW, 3P, 400-480V (ko bg Braking Chopp)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 372,108,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 242,419,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930F,IP21,315KW,480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 917,301,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 597,598,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 11KW 200V240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 63,415,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 41,313,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 11KW 400V480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 48,741,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 31,753,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 15KW 200V240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 75,075,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 48,909,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 15KW 400V480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 57,750,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 37,622,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 18,5KW 200V240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 83,512,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 54,405,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 18,5KW 400V480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 64,218,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 41,836,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 22KW 200V240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 91,707,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 59,744,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 22KW 400V480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 70,576,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 45,978,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 30KW 200V240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 126,247,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 82,246,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 30KW 200V240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 113,652,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 74,041,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 30KW 400V480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 78,892,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 51,396,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 37KW 200V240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 140,910,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 91,799,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 37KW 200V240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 126,819,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 82,619,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 45KW 200V240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 177,067,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 115,354,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 45KW 200V240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 141,603,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 92,250,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV930 - Biến tần Schneider ATV930 45KW 400V480V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 110,649,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.85%

Giá bán: 72,085,000 VNĐ

090 337 0012