Công Tắc Tơ 4P Loại EK

Công Tắc Tơ 4P Loại EK - Khởi động từ ABB 4P 550A 110-115VAC (EK550-40-11)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Công Tắc Tơ 4P Loại EK - Khởi động từ ABB 4P 550A 220-230VAC (EK550-40-11)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Công Tắc Tơ 4P Loại EK - Khởi động từ ABB 4P 1000A 110-115VAC (EK1000-40-11)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Công Tắc Tơ 4P Loại EK - Khởi động từ ABB 4P 1000A 220-230VAC (EK1000-40-11)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

090 337 0012