Công Tắc Tơ Loại AF

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 9A 24-60Vac 1NC (AF09-30-01-41)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 666,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 366,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 12A 100V-250V AcDc (AF12-30-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 799,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.03%

Giá bán: 439,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 17A 100-250VacDc(Af16-30-10 )

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,065,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.06%

Giá bán: 585,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 26A 220VacDc (Af26-30-00-13)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,491,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 820,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 32A 100-220VacDc (Af30-30-00-13)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,861,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 1,024,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 37A Ac3 1No 24Vac

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,937,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 1,616,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 40A 100V-250VACDC (AF40-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,659,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,013,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 53A 100V-250VACDC (AF52-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,698,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 2,035,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 65A 100V-250VACDC (AF65-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,657,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,562,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 80A 100V-250VACDC (AF80-30-00)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,163,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 3,391,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No ( Cal5-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1Nc (Ca4-01)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 81,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.95%

Giá bán: 44,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1No (Ca4-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 81,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.95%

Giá bán: 44,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No (Af9-Af38)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 246,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.21%

Giá bán: 135,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1Nc ( Ca5X-01 )

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 69,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.17%

Giá bán: 38,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1NO AX09-150 (Ca5X-10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 69,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.17%

Giá bán: 38,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1No + 1Nc (Cal5X-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 209,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 115,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Bộ Hẹn Giờ 0.1-1S ( Tef5 - On)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,245,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 685,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khóa Cơ Khí (Vm5-1)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 349,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.23%

Giá bán: 191,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khóa CơĐiện ( Vm4)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 183,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.24%

Giá bán: 100,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khóa Cơ Khí ( Ve5-1)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 513,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 282,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khóa CơĐiện ( Ve5-2)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 548,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.05%

Giá bán: 301,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khóa Cơ Khí

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 220,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 121,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 205A 100V-250VACDC (AF205-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,512,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 8,536,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 400A 100-250V (Af400-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 32,648,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 17,965,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 460A 100-250V (Af460-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 38,454,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 21,160,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 370A 100V-250VACDC (AF370-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 26,817,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 14,756,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Khởi động từ ABB 3P 580A 100-250V (Af580-30-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 51,498,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 28,337,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc (Cal18-11)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 477,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.12%

Giá bán: 262,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Loại AF - Tiếp Điểm Phụ 1No+1Nc (Cal18-11B)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 477,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.12%

Giá bán: 262,000 VNĐ

090 337 0012