Biến Tần ATV12

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 0.37KW 1 PH 200…240V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,554,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 2,557,500 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 0.37KW 3 PH 200…240V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,731,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 3,218,500 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 0.75KW 1 PH 200…240V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,280,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 2,965,200 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 2.2KW 1 PH 200…240V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,899,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 4,997,700 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 0.18KW 120V 1PH

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,261,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 4,639,400 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12, 1 pha 240V 0.18KW

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,444,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 2,495,800 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 0.18KW 240V 3PH

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,203,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 2,922,000 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 0.37KW 120V 1PH

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,998,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 5,053,300 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 0.55KW 1 PH 200…240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,126,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 2,878,800 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 0.75KW 120V 1PH

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 13,893,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 7,802,300 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 0.75KW 3 PH 200…240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,479,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 3,638,600 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 1.50KW 1 PH 200…240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,447,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 4,182,200 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 1.5KW 3 PH 200…240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,668,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 4,867,900 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 2.2KW 240V 3PH

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,978,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 6,165,200 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 3KW 240V 3PH

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,144,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 6,820,100 VNĐ

Biến Tần ATV12 - Biến tần Schneider ATV12 4KW 3 PH 200...240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,892,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.84%

Giá bán: 7,240,100 VNĐ

090 337 0012