Biến Tần ATV320

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 11kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,220,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 14,475,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,37kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,973,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 3,891,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,55kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,006,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.87%

Giá bán: 3,912,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,75kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,712,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 5,675,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,75kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,215,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.87%

Giá bán: 4,048,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 1,1kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,064,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 5,904,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 1,1kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,161,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 4,665,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 1,5kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,316,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 5,417,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 1,5kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,416,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 6,134,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 1,5kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,843,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 5,109,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 2,2kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,362,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 6,750,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 2,2kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,020,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 5,876,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 3kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,306,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 6,062,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 4kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,990,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 7,811,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 4kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 10,186,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 6,635,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 5,5kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 14,080,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 9,172,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 7,5kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 16,940,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 11,035,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 11kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 30,800,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 20,065,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 15kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 34,870,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 22,716,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 15kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,510,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 17,270,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,18kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,820,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,443,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,18kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,236,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 3,411,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,18kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,150,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,658,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,37kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,150,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,658,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,37kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,368,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 3,497,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,37kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,370,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 4,801,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,37kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,239,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 5,367,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,55kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,480,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,873,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,55kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,050,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 3,941,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần Schneider ATV320, 0,55kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,920,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.86%

Giá bán: 5,159,000 VNĐ

090 337 0012