Biến Tần ATV320

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 11kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 30,800,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 20,065,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 11kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,220,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 14,476,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 15kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 34,870,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 22,717,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 15kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 26,510,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 17,271,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,18kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,820,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,443,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,18kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,380,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,156,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,18kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,150,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,658,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,37kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,150,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,658,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,37kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,710,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,371,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,37kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,590,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,945,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,37kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,239,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 5,368,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,37kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,370,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,801,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,55kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,480,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,873,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,55kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,040,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,586,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,55kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,920,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 5,160,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,55kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,470,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 5,518,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,55kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,590,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 4,945,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,75kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,250,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 5,375,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,75kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,030,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 5,231,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,75kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,470,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 5,518,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,75kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,712,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 5,676,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 0,75kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,810,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 5,088,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 1,1kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,240,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 6,020,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 1,1kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,800,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 5,733,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 1,1kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,130,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 5,948,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 1,1kW, 3P, 400V(Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,064,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 5,905,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 1,1kW, 3P, 400V(Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,030,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 5,231,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 1,5kW, 1P, 200-240V (Book)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,790,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 6,378,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 1,5kW, 1P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 9,240,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 6,020,000 VNĐ

Biến Tần ATV320 - Biến tần ATV320, 1,5kW, 3P, 200-240V (Compact)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,680,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 6,306,000 VNĐ

090 337 0012