Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,886,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 18,270,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 33,143,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 20,963,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 48,840,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 30,891,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 37KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 73,766,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 46,657,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 45KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 95,205,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 60,217,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 55KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 110,341,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 69,791,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,400,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 9,741,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 16,456,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 10,408,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 17,611,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 11,139,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 18,590,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 11,758,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 20,416,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 12,913,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,022,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 13,929,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Màn hình cơ bản cho ATV340

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,190,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 2,018,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 33,220,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 21,012,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 38,115,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 24,108,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 40,326,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 25,506,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 45,573,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 28,825,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 54,703,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 34,600,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 30KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 62,601,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 39,595,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 126,555,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 80,046,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,652,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 9,267,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,778,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 12,510,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,790,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 13,150,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,220,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 14,054,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,771,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 15,035,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 24,728,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 15,641,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,136,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 16,531,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 27,533,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 17,415,000 VNĐ

090 337 0012