Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,952,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 15,972,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 31,504,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 17,379,780 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 30KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 53,658,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 29,601,440 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 21,021,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 11,596,640 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,110,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 12,197,460 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 17,787,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 9,812,550 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 25,278,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 13,945,140 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Màn hình cơ bản cho ATV340

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,311,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 1,826,660 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 34,331,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 18,939,360 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 39,391,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 21,730,830 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 33,341,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 18,393,210 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 47,102,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 25,984,750 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 40,337,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 22,252,670 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 50,435,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 27,823,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 37KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 64,735,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 35,712,270 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 45KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 83,545,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 46,089,120 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 55KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 93,401,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 51,526,420 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 113,674,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 62,710,340 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,795,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 8,162,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,554,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 8,580,660 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,610,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 9,163,220 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,628,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 13,034,890 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 18,381,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 10,140,240 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,290,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 14,503,390 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,614,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 11,372,130 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 27,786,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 15,328,720 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,419,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 12,919,610 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 29,271,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.83%

Giá bán: 16,147,890 VNĐ

090 337 0012