Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 11KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,886,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 18,819,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 11KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 33,220,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 21,642,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 15KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 33,143,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 21,592,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 15KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 38,115,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 24,831,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 18,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 40,326,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 26,271,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 18,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 45,573,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 29,690,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 22KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 48,840,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 31,818,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 22KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 54,703,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 35,638,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 30KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 62,601,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 40,783,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 37KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 73,766,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 48,057,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 45KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 95,205,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 62,024,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 55KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 110,341,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 71,884,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 126,555,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 82,447,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 0,75KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 14,652,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 9,546,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 0,75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,778,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 12,885,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 1,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,400,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 10,033,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 1,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,790,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 13,544,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 2,2KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 16,456,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 10,721,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 2,2KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,220,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 14,476,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 3KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 17,611,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 11,473,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 3KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,771,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 15,486,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 4KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 18,590,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 12,111,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 4KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 24,728,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 16,110,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 5,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,416,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 13,301,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 5,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,136,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 17,027,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 7,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,022,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 14,347,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần ATV340 7,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 27,533,000 VNĐ

Chiết khấu: - 34.85%

Giá bán: 17,937,000 VNĐ

090 337 0012