Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 45,553,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 25,336,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 46,498,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 25,862,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 37KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 77,276,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 42,980,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 45KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 117,349,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 65,269,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 25,560,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 14,216,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 25,691,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 14,289,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 24,092,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 13,400,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 27,308,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 15,188,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 27,997,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 15,572,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 26,693,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 14,846,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Màn hình cơ bản cho ATV340

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,061,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 1,702,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 38,179,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 21,235,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 40,558,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 22,558,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 39,499,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 21,969,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 43,104,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 23,974,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 50,562,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 28,122,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 51,724,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 28,768,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 30KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 73,314,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 40,777,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 55KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 124,791,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 69,408,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 131,342,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 73,052,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,085,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 12,283,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,928,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 13,308,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,268,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 12,385,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,406,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 12,462,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 24,330,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 13,532,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 25,948,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 14,432,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 28,355,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 15,771,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 32,812,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 18,250,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Bộ hãm tái sinh cho biến tần, công suất 15kW

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 40,722,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 22,649,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Bộ hãm tái sinh cho biến tần, công suất 7.5kW

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 31,900,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.38%

Giá bán: 17,742,800 VNĐ

090 337 0012