Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,952,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 14,097,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 31,504,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 15,339,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 30KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 53,658,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 26,126,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 21,021,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 10,235,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,110,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 10,765,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 17,787,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 8,660,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 25,278,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 12,308,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Màn hình cơ bản cho ATV340

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,311,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 1,612,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 34,331,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 16,716,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 39,391,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 19,179,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 33,341,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 16,234,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 47,102,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 22,934,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 40,337,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 19,640,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 50,435,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 24,557,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 37KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 64,735,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 31,520,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 45KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 83,545,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 40,678,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 55KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 93,401,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 45,477,800 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 113,674,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 55,349,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,795,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 7,203,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,554,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 7,573,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,610,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 8,087,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,628,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 11,504,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 18,381,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 8,949,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,290,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 12,800,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,614,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 10,037,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 27,786,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 13,529,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,419,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 11,403,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 29,271,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 14,252,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Bộ hãm tái sinh cho biến tần, công suất 15kW

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 37,455,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 18,237,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Bộ hãm tái sinh cho biến tần, công suất 7.5kW

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 28,809,000 VNĐ

Chiết khấu: 51.31%

Giá bán: 14,027,400 VNĐ

090 337 0012