Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 38,179,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 20,234,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 51,724,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 27,413,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 45KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 117,349,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 62,195,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 25,560,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 13,546,800 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 27,308,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 14,473,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 24,330,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 12,894,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,355,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 15,028,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 26,693,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 14,147,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Màn hình cơ bản cho ATV340

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,061,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1,622,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 40,558,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 21,495,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 39,499,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 20,934,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 43,104,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 22,845,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 45,553,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 24,143,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 50,562,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 26,797,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 46,498,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 24,643,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 30KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 73,314,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 38,856,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 37KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 77,276,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 40,956,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 55KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 124,791,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 66,139,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 131,342,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 69,611,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,085,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 11,705,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,928,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 12,681,800 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,268,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 11,802,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,406,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 11,875,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 25,691,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 13,616,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 24,092,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 12,768,800 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 27,997,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 14,838,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 25,948,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 13,752,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 32,812,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 17,390,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Bộ hãm tái sinh cho biến tần, công suất 15kW

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 40,722,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 21,582,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Bộ hãm tái sinh cho biến tần, công suất 7.5kW

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 31,900,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 16,907,000 VNĐ

090 337 0012