Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,017,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 16,754,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 30,492,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 18,234,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 37KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 62,700,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 37,494,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 45KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 80,927,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 48,394,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 16,731,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 10,005,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 19,393,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 11,597,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,022,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 13,169,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Màn hình cơ bản cho ATV340

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,190,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.86%

Giá bán: 2,078,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 33,220,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 19,865,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 38,115,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 22,792,800 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 32,263,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 19,293,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 45,573,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 27,252,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 39,072,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 23,365,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 54,703,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 32,712,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 30KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 51,964,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 31,074,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 55KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 90,475,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 54,104,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 110,099,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 65,839,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 13,915,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 8,321,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,778,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 11,827,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,630,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 8,748,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,790,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 12,432,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,631,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 9,347,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,220,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 13,287,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,771,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 14,215,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 17,292,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 10,340,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 24,728,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 14,787,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,136,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 15,629,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 27,533,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 16,464,700 VNĐ

090 337 0012