Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,193,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 16,859,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 30,679,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 18,346,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 37KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 63,096,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 37,731,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 20,295,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 12,136,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 21,340,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 12,761,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 17,171,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 10,268,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 24,398,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 14,590,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,605,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 13,517,800 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Màn hình cơ bản cho ATV340

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,190,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.86%

Giá bán: 2,078,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 33,429,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 19,990,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 38,357,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 22,937,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 32,461,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 19,411,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 45,859,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 27,423,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 39,314,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 23,509,800 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 49,159,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 29,397,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 30KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 52,294,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 31,271,800 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 45KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 81,433,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 48,696,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 55KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 91,036,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 54,439,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 110,792,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 66,253,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,278,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 8,538,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,015,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 8,979,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 16,038,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 9,590,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,803,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 13,636,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 17,743,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 10,610,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 25,377,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 15,175,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,899,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 11,899,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,818,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 16,037,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 28,259,000 VNĐ

Chiết khấu: 40.2%

Giá bán: 16,898,900 VNĐ

090 337 0012