Biến Tần Process ATV610

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 110KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 158,840,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 90,419,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 132KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 171,644,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 97,708,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 11KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 31,185,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 17,752,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 15KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 33,176,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 18,885,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 18.5KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 36,828,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 20,964,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 22KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 38,962,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 22,179,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 30KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 47,894,001 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 27,263,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 37W 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 59,730,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 34,001,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 55KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 84,458,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 48,077,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 75KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 101,343,001 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 57,689,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 90KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 111,848,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 63,669,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 0.75KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 20,790,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 11,834,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 2.2KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 22,528,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 12,824,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 5.5KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 25,762,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 14,665,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 7.5KW 380415V

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 27,951,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 15,911,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 160KW 380415V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 193,237,001 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 110,000,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 45KW 380415V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 67,012,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 38,146,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 1.5KW 380415V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 21,604,000 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 12,298,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 3KW 380415V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,331,001 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 13,281,000 VNĐ

Biến Tần Process ATV610 - Biến tần Schneider ATV610 IP20 4KW 380415V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 24,255,001 VNĐ

Chiết khấu: 43.08%

Giá bán: 13,807,000 VNĐ

090 337 0012