Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình 16 ngõ vào ra

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, Ether, 40 IO, rờ-le

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12,779,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 8,050,800 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, Ether, 40IO, Tr.source

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 19,593,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 12,343,600 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển,Ethe&CAN Master,24IO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 20,329,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 12,807,300 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Mô-đun IO TM3, 4 AI, 12bit

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,731,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 3,610,500 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Mô-đun IO TM3, 8 AI, 12bit

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,682,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 4,209,700 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Mô-đun IO TM3, 2 AO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,746,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 3,620,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Mô-đun IO TM3, 32DI, 24VDC, Đầu nối

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,572,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 2,880,400 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Mô-đun IO TM3,16DI 24VDC & 8DO rờ-le

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,568,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 2,877,800 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Phụ kiện PLC M221, cáp nối ngõ vào analog

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,714,900 VNĐ

Chiết khấu: 39.24%

Giá bán: 1,042,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M100 16 ngõ vào ra

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình 24 ngõ vào ra

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M100 24 ngõ vào ra

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M100 32 ngõ vào ra

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ DK lập trình 40 ngo vào ra

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M100 40 ngõ vào ra

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 16 ngõ vào ra, ngõ ra relay

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 16 ngõ vào ra, ngõ ra PNP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 16 ngõ vào ra, ngõ ra NPN

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 24 ngõ vào ra, ngõ ra relay

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 24 ngõ vào ra, ngõ ra PNP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 24 ngõ vào ra, ngõ ra NPN

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 32 ngõ vào ra, ngõ ra relay

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 40 ngõ vào ra, ngõ ra relay

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 40 ngõ vào ra, ngõ ra PNP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 40 ngõ vào ra, ngõ ra NPN

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 60 ngõ vào ra, ngõ ra relay

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 24 ngõ vào ra, ngõ ra relay + 1 Ethernet

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 24 ngõ vào ra, ngõ ra PNP + 1 Ethernet

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình M200 24 ngõ vào ra, ngõ ra NPN + 1 Ethernet

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

090 337 0012