Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình 16 ngõ vào ra

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, Ether, 16 IO, rờ-le

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,480,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 6,339,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, Ether, 24 IO, rờ-le

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 8,800,000 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 7,458,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, Ether, 40 IO, rờ-le

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,451,000 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 9,705,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, Ether, 40 IO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 11,550,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 9,789,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển,Ethe&CAN Master,24IO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 16,819,000 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 14,254,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Mô-đun IO TM3, 16DI, 24VDC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,717,000 VNĐ

Chiết khấu: 15.27%

Giá bán: 2,302,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Mô-đun IO TM3,16DI 24VDC & 8DO rờ-le

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,817,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 3,235,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Mô-đun IO TM3, 16DO rờ-le

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,003,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 2,545,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Mô-đun IO TM3, 2AI nhiệt độ &1AO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,907,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 5,006,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển lập trình 24 ngõ vào ra

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ DK lập trình 40 ngo vào ra

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, 16 IO,Rờ-le

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,260,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 6,153,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, 16 IO, Tr.source

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,370,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 6,246,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Cáp RJ45 MALEDB9 MALE SERIAL

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,370,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 6,246,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, 24 IO,Rờ-le

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,931,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.26%

Giá bán: 6,721,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, 24 IO, Tr.source

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,997,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.26%

Giá bán: 6,777,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ lập trình PLC M221-16IO TR.SINK

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,997,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.26%

Giá bán: 6,777,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, 40 IO,Rờ-le

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,549,000 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 8,940,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, 40 IO, Tr.source

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,659,000 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 9,034,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ lập trình PLC M221-24IO TR.SINK

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,659,000 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 9,034,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, Ether, 16 IO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,568,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 6,414,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ lập trình PLC M221-40IO TR.SINK

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,568,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 6,414,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, Ether, 24 IO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,877,000 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 7,523,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, Ether, 40 IO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 8,877,000 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 7,523,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, Ether, 40 IO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 11,550,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 9,789,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, 16 IO, rờ-le

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,810,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 6,619,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, 16 IO,Rờ-le

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,810,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 6,619,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, 24 IO,Tr.Source

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,810,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 6,619,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Lập Trình Modicon - Bộ điều khiển, 24 IO,Tr.Source

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,810,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 6,619,000 VNĐ

090 337 0012