Bộ Khởi Động Tesys U

Bộ Khởi Động Tesys U - Tiếp điểm báo sự cố phụ

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 827,200 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 441,500 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Thân đế 12A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,657,500 VNĐ

Chiết khấu: 46.62%

Giá bán: 1,952,200 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Thân đế 32A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,315,200 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 2,836,900 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 1.25-5A 24VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,407,900 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 1,285,200 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 3-12A 24VAC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,699,400 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 1,440,800 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 3-12A 24VDC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,699,400 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 1,440,800 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 4.5-18A 24VDC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,915,000 VNĐ

Chiết khấu: 46.62%

Giá bán: 1,555,900 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 0.35-1.4A 24VDC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,360,600 VNĐ

Chiết khấu: 46.62%

Giá bán: 1,260,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 8-32A 24VDC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,346,100 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 2,319,700 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 0.15-0.6A 24VDC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,241,800 VNĐ

Chiết khấu: 46.62%

Giá bán: 1,196,600 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ đảo 12A 24V AC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 13,042,700 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 6,961,300 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ đảo 12A 24VDC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 13,042,700 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 6,961,300 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ chuyển đổi 48-72 VACDC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 13,042,700 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 6,961,300 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ đảo 12A 110-240V ACDC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 13,042,700 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 6,961,300 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ chuyển đổi 24VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,722,400 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 7,857,800 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ đảo 32A 24VDC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,722,400 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 7,857,800 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ chuyển đổi 48-72 VACDC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,722,400 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 7,857,800 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ đảo 32A 110-240V ACDC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,722,400 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 7,857,800 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Khối tiếp điểm 1NC & 1NO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 827,200 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 441,500 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 1.25-5A 24VDC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,407,900 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 1,285,200 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 1.25-5A 48-72V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,407,900 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 1,285,200 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 1.25-5A 110-240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,407,900 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 1,285,200 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 3-12A 110-240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,699,400 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 1,440,800 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 4.5-18A 24VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,915,000 VNĐ

Chiết khấu: 46.62%

Giá bán: 1,555,900 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bội điều khiển 48-72VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,915,000 VNĐ

Chiết khấu: 46.62%

Giá bán: 1,555,900 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 4.5-18A 110-240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,915,000 VNĐ

Chiết khấu: 46.62%

Giá bán: 1,555,900 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 0.35-1.4A 24VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,360,600 VNĐ

Chiết khấu: 46.62%

Giá bán: 1,260,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bội điều khiển 48-72VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,360,600 VNĐ

Chiết khấu: 46.62%

Giá bán: 1,260,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 0.35-1.4A 110-240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,360,600 VNĐ

Chiết khấu: 46.62%

Giá bán: 1,260,000 VNĐ

Bộ Khởi Động Tesys U - Bộ điều khiển 8-32A 24VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,346,100 VNĐ

Chiết khấu: 46.63%

Giá bán: 2,319,700 VNĐ

090 337 0012