Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 41,995,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 22,257,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 43,450,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 23,028,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 50,110,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 26,558,300 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 18,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 55,620,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 29,478,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 51,150,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 27,109,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 22KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 56,895,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 30,154,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 30KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 80,645,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 42,741,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 55KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 137,270,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 72,753,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 26,320,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 13,949,600 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,115,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 14,901,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 24,645,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 13,061,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 26,500,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 14,045,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 29,360,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 15,560,800 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Màn hình cơ bản cho ATV340

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,275,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 1,735,800 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 11KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 44,615,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 23,646,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 15KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 47,415,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 25,130,000 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 37KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 85,005,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 45,052,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 45KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 129,085,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 68,415,100 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 75KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 144,475,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 76,571,800 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 0,75KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 24,295,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 12,876,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 1,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 24,495,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 12,982,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 2,2KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 28,260,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 14,977,800 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 3KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 30,040,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 15,921,200 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,765,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 14,185,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 4KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 30,795,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 16,321,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (không Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 28,545,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 15,128,900 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 5,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 31,190,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 16,530,700 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Biến tần Schneider ATV340 7,5KW 400V 3PH (Cổng Ethernet)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 36,095,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 19,130,400 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Bộ hãm tái sinh cho biến tần, công suất 15kW

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 34,050,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 18,046,500 VNĐ

Biến Tần Chế Tạo Máy ATV340 - Bộ hãm tái sinh cho biến tần, công suất 7.5kW

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 34,110,000 VNĐ

Chiết khấu: 47%

Giá bán: 18,078,300 VNĐ

090 337 0012