Màn Hình Cảm Ứng GTO

Màn Hình Cảm Ứng GTO - Màn hình công nghiệp GTO 3.5 QVGA-TFT

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 19,694,400 VNĐ

Chiết khấu: 15.24%

Giá bán: 16,692,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng GTO - Màn hình công nghiệp GTO 3.5 QVGA-TFT

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,843,900 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 17,666,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng GTO - Màn hình công nghiệp GTO 5.7 QVGA-TFT

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 24,398,001 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 20,678,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng GTO - Màn hình công nghiệp GTO 5.7 QVGA-TFT

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,330,700 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 22,316,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng GTO - Màn hình GTO 5.7 QVGA-Stainless

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 32,026,500 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 27,144,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng GTO - Màn hình màu 7.0,ETHE,2 Serial, 8 nut

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 32,689,800 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 27,706,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng GTO - Màn hình cảm ứng 7.5 inch

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 37,847,700 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 32,077,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng GTO - Màn hình cảm ứng 10.4 inch

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 41,174,100 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 34,897,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng GTO - Màn hình màu 10.4,ETHE,2 Serial

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 58,373,700 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 49,474,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng GTO - Màn hình công nghiệp GTO 12.1 SVGA-TFT

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 45,310,100 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 38,402,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng GTO - Màn hình cảm ứng 12.2 inch

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 61,221,600 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 51,888,000 VNĐ

090 337 0012