Màn Hình Cảm Ứng STO/STU/XBTN

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Màn hình đơn sắc 3.4, RS223485,3 màu G

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,059,500 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 8,525,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Màn hình đơn sắc 3.4, RS223485,3 màu W

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,059,500 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 8,525,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Màn Hình Cảm Ứng 3.5 Inch

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,088,700 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 12,788,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Màn Hình Cảm Ứng 5.7 Inch

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,234,500 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 17,149,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Màn hình hiển thị text 2dòng 40 ký tự

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,800,301 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 4,916,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Màn hình 4X19

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 10,524,800 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 8,920,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Màn hình 4X20

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,804,000 VNĐ

Chiết khấu: 15.25%

Giá bán: 10,852,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp kết nối cho Màn hình XTBNXBTR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,100,000 VNĐ

Chiết khấu: 15.27%

Giá bán: 932,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp lập trình

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 891,000 VNĐ

Chiết khấu: 15.26%

Giá bán: 755,000 VNĐ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Phụ kiện màn hình, cáp nối XBT

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp truyền thông

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp nối đa năng RS422485 cổng SUB-D9

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp truyền thông

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp truyền thông

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp truyền thông

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp kết nối XBTGT2000-7000 với PLC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp truyền thông

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp truyền thông

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp truyền thông

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp kết nối XBTGT2000-7000 với PLC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp truyền thông

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp kết nối

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Màn Hình Cảm Ứng STOSTUXBTN - Cáp kết nối USB của XBTGT

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

090 337 0012