Rờ Le Lập Trình Zelio

Rờ Le Lập Trình Zelio - Cổng kết nối Modbus TCPIP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 30,901,000 VNĐ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 12,669,400 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 6DI4DO,mhinh

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,768,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 2,373,800 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC, 6DI4DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,871,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 2,438,700 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC,8DI(4AI)4DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,709,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 2,966,700 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,8DI4DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,841,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 3,049,800 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Cáp lập trình Zelio

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,622,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 2,281,900 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,16DI10DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,460,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 4,699,800 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 16DI(6AI)10DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,319,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 3,981,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,12DI8DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,775,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 3,638,300 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 12VDC,8DI(4AI)4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,335,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 2,731,100 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,12DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,185,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 4,526,600 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC,12DI(6AI)4DOTr

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,343,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 3,366,100 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Cáp lập trình Zelio, RS232

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Mô-đun giao tiếp giữa zelio và modem

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC, 6DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,065,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 1,931,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,12DI8DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC,8DI(4AI)4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,148,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 1,983,200 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 100-240VAC,8DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,600,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 2,268,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC,12DI(2AI)4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,207,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 3,280,400 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 100-240VAC,12DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,336,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 3,361,700 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình 10 IO 24VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,873,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 2,440,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 6DI(4AI)4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,168,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 3,255,800 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC, 6DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,300,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 2,709,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 6DI(4AI)4DOTr

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VAC, 16DI10DO,d.h

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,871,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 4,328,700 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 16DI(6AI)10DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,900,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 4,977,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 12VDC,16DI(6AI)10DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,871,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 4,328,700 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Mô-đun giao tiếp MB RTU cho SR3 24V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Mô-đun IO mở rộng zelio, 6DI4DO,24VDC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,847,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 1,163,600 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Mô-đun mở rộng zel 6DI4DO 120-240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,847,000 VNĐ

Chiết khấu: 37%

Giá bán: 1,163,600 VNĐ

090 337 0012