Rờ Le Lập Trình Zelio

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC, 6DI4DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,289,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 2,382,900 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC,8DI(4AI)4DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,136,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 2,996,500 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,8DI4DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,224,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 3,060,300 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,12DI4DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,127,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 4,439,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Cáp lập trình Zelio

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,157,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 2,287,200 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 16DI(6AI)10DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,710,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 4,861,400 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,16DI10DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,336,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 4,590,400 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 16DI(6AI)10DO

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,918,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 4,287,600 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Cổng kết nối Modbus TCPIP

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 31,749,300 VNĐ

Chiết khấu: 50.55%

Giá bán: 15,700,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 6DI4DO,mhinh

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,201,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 2,319,100 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,12DI8DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,906,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 3,554,400 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 12VDC,8DI(4AI)4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,059,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 2,940,700 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC,12DI(6AI)4DOTr

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,005,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 3,626,100 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Cáp lập trình Zelio, RS232

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,376,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 1,721,400 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Mô-đun giao tiếp giữa zelio và modem

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,389,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 3,179,800 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC, 6DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,871,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 2,080,000 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC,12DI8DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,422,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 3,203,700 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC,8DI(4AI)4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,948,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 2,135,800 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 100-240VAC,8DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,058,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 2,215,500 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC,12DI(2AI)4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,422,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 3,203,700 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 100-240VAC,12DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,532,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 3,283,400 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình 10 IO 24VAC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,542,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 2,566,200 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 6DI(4AI)4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,499,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 3,259,500 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 120-240VAC, 6DI4DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,652,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 2,645,900 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VDC, 6DI(4AI)4DOTr

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,191,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 3,036,400 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 24VAC, 16DI10DO,d.h

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,435,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 4,662,200 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Rờ-le lập trình, 12VDC,16DI(6AI)10DO

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,435,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 4,662,200 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Mô-đun giao tiếp MB RTU cho SR3 24V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,356,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 3,155,900 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Mô-đun IO mở rộng zelio, 6DI4DO,24VDC

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,738,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 1,259,200 VNĐ

Rờ Le Lập Trình Zelio - Mô-đun mở rộng zel 6DI4DO 120-240V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,738,000 VNĐ

Chiết khấu: 27.55%

Giá bán: 1,259,200 VNĐ

090 337 0012