Biến Dòng Đo Lường

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 405A (CT PRO XT 40)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,021,901 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 562,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - 0

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Dòng Đo Lường - 0

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Dòng Đo Lường - 0

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Dòng Đo Lường - 0

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Dòng Đo Lường - 0

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 11,885,501 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 6,991,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - 0

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Dòng Đo Lường - 0

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Dòng Đo Lường - 0

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Biến Dòng Đo Lường - 0

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,889,501 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 9,346,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 505A (CT PRO XT 50)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,021,901 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 562,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 605A (CT PRO XT 60)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,021,901 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 562,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 805A (CT PRO XT 80)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,021,901 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 562,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 1005A (CT PRO XT 100)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,012,001 VNĐ

Chiết khấu: 45.06%

Giá bán: 556,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 1505A (CT PRO XT 150)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,012,001 VNĐ

Chiết khấu: 45.06%

Giá bán: 556,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 2005A (CT PRO XT 200)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,068,100 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 587,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 2505A (CT PRO XT 250)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,068,100 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 587,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 3005A (CT PRO XT 300)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,068,100 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 587,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 4005A (CT PRO XT 400)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,203,400 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 662,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 3005A (CT MAX 300)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,556,501 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 856,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 4005A (CT MAX 400)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,633,501 VNĐ

Chiết khấu: 45.03%

Giá bán: 898,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 5005A (CT MAX 500)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,767,701 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 972,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 6005A (CT MAX 600)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,767,701 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 972,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 8005A (CT MAX 800)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,804,001 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 992,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến dòng đo lường 10005A (CT MAX 1000)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,224,200 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 1,223,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến Dòng 500A5A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,759,900 VNĐ

Chiết khấu: 41.19%

Giá bán: 1,623,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến Dòng 600A5A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,904,001 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 1,708,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến Dòng 8005A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,904,001 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 1,708,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến Dòng 10005A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,217,501 VNĐ

Chiết khấu: 41.2%

Giá bán: 1,892,000 VNĐ

Biến Dòng Đo Lường - Biến Dòng 1200A5A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,360,501 VNĐ

Chiết khấu: 41.2%

Giá bán: 1,976,000 VNĐ

090 337 0012