Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Khởi động từ ABB Tụ Bù 3P 12.5Kvar 220V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,529,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 841,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P 12.5KVAR 230VAC (UA16-30-10RA)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,675,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 1,472,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Khởi động từ ABB Tụ Bù 3P 20Kvar, 3kA 1No

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,958,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,077,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P 22KVAR 230VAC (UA26-30-10RA)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,876,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 2,133,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Khởi động từ ABB Tụ Bù 3P 27.5Kvar,3.5kA 1No

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,350,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 1,292,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P 30KVAR 230VAC (UA30-30-10RA)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,738,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,606,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Khởi động từ ABB Tụ Bù 3P 380V 33Kvar (Ua50-30-11)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,267,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1,797,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P 40KVAR 230VAC (UA50-30-00RA)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,450,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 3,549,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Khởi động từ ABB Tụ Bù 3P 45Kvar,6.5kA 1No 1Nc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,568,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,513,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P 50KVAR 230VAC (UA63-30-00RA)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,253,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 3,991,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Khởi động từ ABB Tụ Bù 3P 50Kvar 220V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,223,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 2,874,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P 60KVAR 230VAC (UA60-30-00RA)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,197,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 3,960,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Khởi động từ ABB Tụ Bù 3P 65Kvar 220V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,093,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 3,352,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P 70KVAR 230VAC (UA95-30-00RA)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,935,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 8,768,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Khởi động từ ABB Tụ Bù 3P 75Kvar 220V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,805,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 5,395,000 VNĐ

Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P Loại UA - Công Tắc Tơ Tụ Bù 3P 80KVAR 230VAC (UA110-30-00RA)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,040,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 10,477,000 VNĐ

090 337 0012