MCCB Tmax

MCCB Tmax - Phần Cố Định T5 630A 3P 68%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12,016,800 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 5,047,100 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1,615,072 VNĐ

MCCB Tmax - Bộ Cơ Khí T5 630A 3P 68%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,925,600 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 2,488,800 VNĐ

Giá khuyến mãi: 796,416 VNĐ

MCCB Tmax - Cuộn Ngắt 415-440V (T7-T7M) 70%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,772,000 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 2,424,200 VNĐ

Giá khuyến mãi: 727,260 VNĐ

MCCB Tmax - Bộ Ngắt Mạch Tự Động T4N 3P 320A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 16,730,400 VNĐ

Chiết khấu: 55.9%

Giá bán: 7,378,100 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T4S 3P 320A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 19,252,800 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 8,086,200 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T4S 4P 320A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 29,132,000 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 12,235,400 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T5N 3P 400A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 18,497,000 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 7,768,700 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T5S 3P 400A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 19,641,600 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 8,249,500 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T5N 3P 630A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,557,600 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 11,994,200 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T5N 4P 630A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 37,125,600 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 15,592,800 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T5S 3P 630A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 34,900,000 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 14,658,000 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu dao tự động dạng khối MCCB T5H 3P 630A 70kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 43,500,000 VNĐ

Chiết khấu: 59%

Giá bán: 17,835,000 VNĐ

MCCB Tmax - Phần Cố Định T4 3P

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,005,600 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 2,942,400 VNĐ

MCCB Tmax - Phần cố định của MCCB 3P 630A di động cực trước

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12,312,000 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 5,171,000 VNĐ

MCCB Tmax - Cuộn Ngắt 12Vdc (T4-T5-T6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,575,000 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 1,921,500 VNĐ

MCCB Tmax - Cuộn Ngắt 220-240Vac, 220-250Vacdc (T4-T5-T6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,575,000 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 1,921,500 VNĐ

MCCB Tmax - Cuộn bảo vệ thấp áp 220-240Vac, 220-250Vacdc (T4-T5-T6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,061,000 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 2,965,600 VNĐ

MCCB Tmax - Tiếp Điểm Phụ 250Vacdc 1Q 1Sy (T4-T5-T6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,719,000 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 1,142,000 VNĐ

MCCB Tmax - Tay Vặn Nối Dài cho MCCB T4, T5

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,313,000 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 2,231,500 VNĐ

MCCB Tmax - Tay vặn nối dài có khóa vặn nhả cho T4-T5

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,998,400 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 1,679,300 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T6N 3P 800A 36kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 38,997,600 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 16,379,000 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T6S 3P 800A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 45,533,000 VNĐ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 18,213,200 VNĐ

MCCB Tmax - Bộ Ngắt Mạch Tự Động 3P 70kA 800A (T6H)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 49,840,800 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 20,933,100 VNĐ

MCCB Tmax - Động Cơ Điều Khiển Moe T6 220-250Vdc

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 28,380,000 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 11,919,600 VNĐ

MCCB Tmax - Tay Xoay RHE (T6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,000,000 VNĐ

Chiết khấu: 50%

Giá bán: 3,000,000 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T7S 3P 1000A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 59,618,000 VNĐ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 23,847,200 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T7S 3P 1250A 50kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 70,515,000 VNĐ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 28,206,000 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T7H 3P 1250A 70kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 77,114,000 VNĐ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 30,845,600 VNĐ

MCCB Tmax - Cầu daoAptomat tự động dạng khối MCCB ABB T7H 3P 1600A 70kA

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 101,206,000 VNĐ

Chiết khấu: 60%

Giá bán: 40,482,400 VNĐ

MCCB Tmax - Cuộn Ngắt 220-240Vacdc T7-T7M

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 7,670,000 VNĐ

Chiết khấu: 62%

Giá bán: 2,914,600 VNĐ

090 337 0012