Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Phích cắm công nghiệp ABB 2P+E 16A, IP44 (216BP6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 167,400 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 70,300 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm nối di động công nghiệp ABB 2P+E 16A, IP44 (216BC6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 214,920 VNĐ

Chiết khấu: 55.89%

Giá bán: 94,800 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp ABB gắn tủ, bảng dạng thẳng 2P+E 16A, IP44 (216BR6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 230,040 VNĐ

Chiết khấu: 58.01%

Giá bán: 96,600 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp gắn tường ABB 2P+E 16A, IP44 (216BRS6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 214,920 VNĐ

Chiết khấu: 57.98%

Giá bán: 90,300 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Phích cắm công nghiệp ABB 2P+E 16A, IP67 (216BP6W)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 248,400 VNĐ

Chiết khấu: 55.92%

Giá bán: 109,500 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm nối di động công nghiệp ABB 2P+E 16A, IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 449,280 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 188,700 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp ABB gắn tủ, bảng dạng thẳng 2P+E 16A, IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 440,640 VNĐ

Chiết khấu: 59.26%

Giá bán: 179,500 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp gắn tường ABB 2P+E 16A, IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 699,840 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 293,900 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Phích cắm công nghiệp ABB 3P+E 16A, IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 248,400 VNĐ

Chiết khấu: 55.92%

Giá bán: 109,500 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm nối di động công nghiệp ABB 3P+E 16A, IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 250,560 VNĐ

Chiết khấu: 58.01%

Giá bán: 105,200 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp ABB gắn tủ, bảng dạng thẳng 3P+E 16A, IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 250,560 VNĐ

Chiết khấu: 59.29%

Giá bán: 102,000 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp gắn tường ABB 3P+E 16A, IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 250,560 VNĐ

Chiết khấu: 58.01%

Giá bán: 105,200 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm nối di động công nghiệp ABB 3P+E 16A, IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 548,640 VNĐ

Chiết khấu: 58.01%

Giá bán: 230,400 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp ABB gắn tủ, bảng dạng thẳng 3P+E 16A, IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 518,400 VNĐ

Chiết khấu: 59.26%

Giá bán: 211,200 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp ABB gắn tủ, bảng dạng nghiêng 3P+E 16A, IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 518,400 VNĐ

Chiết khấu: 58.01%

Giá bán: 217,700 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp gắn tường ABB 3P+E 16A, IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 729,000 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 306,200 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm nối di động công nghiệp ABB 3P+N+E 16A, IP44 (416BC6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 285,120 VNĐ

Chiết khấu: 57.98%

Giá bán: 119,800 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp ABB gắn tủ, bảng dạng nghiêng 3P+N+E 16A, IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 293,760 VNĐ

Chiết khấu: 57.99%

Giá bán: 123,400 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp gắn tường ABB 3P+N+E 16A, IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 285,120 VNĐ

Chiết khấu: 57.98%

Giá bán: 119,800 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp ABB gắn tủ, bảng dạng thẳng 3P+E 16A, IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 543,240 VNĐ

Chiết khấu: 57.99%

Giá bán: 228,200 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Phích cắm công nghiệp ABB 2P+E 32A, IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 248,400 VNĐ

Chiết khấu: 55.92%

Giá bán: 109,500 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm nối di động công nghiệp ABB 2P+E 32A, IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 317,520 VNĐ

Chiết khấu: 55.88%

Giá bán: 140,100 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp ABB gắn tủ, bảng dạng thẳng 2P+E 32A, IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 303,000 VNĐ

Chiết khấu: 54.98%

Giá bán: 136,400 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp gắn tường ABB 2P+E 32A, IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 317,520 VNĐ

Chiết khấu: 57.99%

Giá bán: 133,400 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Phích cắm công nghiệp ABB 2P+E 32A, IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 481,680 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 202,300 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp ABB gắn tủ, bảng dạng thẳng 2P+E 32A, IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 521,000 VNĐ

Chiết khấu: 54.99%

Giá bán: 234,500 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp ABB gắn tủ, bảng dạng nghiêng 2P+E 32A, IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 545,400 VNĐ

Chiết khấu: 57.99%

Giá bán: 229,100 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp gắn tường ABB 2P+E 32A, IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 797,040 VNĐ

Chiết khấu: 57.99%

Giá bán: 334,800 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm nối di động công nghiệp ABB 3P+E 32A, IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 340,200 VNĐ

Chiết khấu: 58%

Giá bán: 142,900 VNĐ

Phích Cắm, Ổ cắm Công Nghiệp - Ổ cắm công nghiệp ABB gắn tủ, bảng dạng thẳng 3P+E 32A, IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 340,200 VNĐ

Chiết khấu: 59.26%

Giá bán: 138,600 VNĐ

090 337 0012