MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 16A 10kA DC (S202M-C16UC)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,763,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,520,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 40A10kA DC (S202M-C40UC)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,632,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,998,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 6A 10kA DC (S201M-C6UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,366,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.03%

Giá bán: 751,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 10A 10kA DC (S201M-C10UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,211,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 666,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 16A 10kA DC (S201M-C16UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,211,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 666,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 20A 10kA DC (S201M-C20UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,211,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 666,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 25A 10kA DC (S201M-C25UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,366,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.03%

Giá bán: 751,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 32A 10kA DC (S201M-C32UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,366,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.03%

Giá bán: 751,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 40A10kA DC (S201M-C40UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,583,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 871,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 50A 10kA DC (S201M-C50UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,833,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1,008,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 1P 63A 10kA DC (S201M-C63UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,204,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.02%

Giá bán: 1,212,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 6A 10kA DC (S202M-C6UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,136,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1,725,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 10A 10kA DC (S202M-C10UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,763,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,520,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 20A 10kA DC (S202M-C20UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,763,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 1,520,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 25A 10kA DC (S202M-C25UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,136,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1,725,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 32A 10kA DC (S202M-C32UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,136,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1,725,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 50A 10kA DC (S202M-C50UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,191,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,306,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 2P 63A 10kA DC (S202M-C63UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,061,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,784,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 6A 10kA DC (S203M-C6UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,750,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,613,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 10A 10kA DC (S203M-C10UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,222,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,323,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 16A 10kA DC (S203M-C16UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,222,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,323,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 20A 10kA DC (S203M-C20UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,222,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,323,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 25A 10kA DC (S203M-C25UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,750,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,613,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 32A 10kA DC (S203M-C32UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 4,750,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 2,613,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 40A10kA DC (S203M-C40UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,496,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 3,024,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 50A 10kA DC (S203M-C50UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,365,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 3,502,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 3P 63A 10kA DC (S203M-C63UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,668,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 4,219,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 4P 6A 10kA DC (S204M-C6UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,830,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 3,758,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 4P 10A 10kA DC (S204M-C10UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,054,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 3,331,000 VNĐ

MCB Tép Dòng Điện DC S200MUC - Cầu dao Aptomat tự động MCB ABB 4P 16A 10kA DC (S204M-C16UC)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,054,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 3,331,000 VNĐ

090 337 0012