Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T4D, 3P 3.6kA, 320A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,105,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 8,297,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T4D, 4P 3.6kA, 320A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,746,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 11,615,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T5D, 3P 6kA, 400A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 17,370,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 10,217,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T5D, 4P 6kA, 400A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,579,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 13,281,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T5D, 3P 6kA, 630A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,872,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 11,688,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T5D, 4P 6kA, 630A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 25,967,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 15,274,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T6D, 3P 15kA 800A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,605,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 13,884,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T6D, 4P 15kA 800A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 30,688,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 18,051,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T7D, 3P 20kA 1000A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 31,868,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 18,745,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T7D, 4P 20kA 1000A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 41,430,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 24,370,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T7D-M, 3P 20kA 1000A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 33,256,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 19,562,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T7D-M, 4P 20kA 1000A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 43,231,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 25,429,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T7D, 3P 20kA 1250A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 33,870,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 19,923,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T7D, 4P 20kA 1250A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 44,031,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 25,899,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T7D-M, 3P 20kA 1250A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 51,295,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 30,173,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T7D-M, 4P 20kA 1250A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 45,946,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 27,026,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T7D, 3P 20kA 1600A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 42,830,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 25,193,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T7D, 4P 20kA 1600A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 55,680,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 32,752,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T7D-M, 3P 20kA 1600A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 44,693,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 26,289,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại T7D-M, 4P 20kA 1600A

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 58,101,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 34,176,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại Tmax XT1D 3P 160A 2kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,096,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 2,804,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại Tmax XT1D 4P 160A 2kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,622,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 3,643,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại Tmax XT3D 3P 250 3.6kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,761,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 5,371,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Cầu Dao Cách Ly Loại Tmax XT3D 4P 250 3.6kA

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 12,691,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 6,983,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Thân cố định Cầu dao cách ly 3P 800A 42kA loại E2.2BMS

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 90,485,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 53,225,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Thân cố định Cầu dao cách ly 3P 1000A 42kA loại E2.2BMS

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 95,008,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 55,886,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Thân cố định Cầu dao cách ly 3P 1250A 42kA loại E2.2BMS

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 95,422,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 56,129,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Thân cố định Cầu dao cách ly 3P 1600A 42kA loại E2.2BMS

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 97,460,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 57,328,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Thân cố định Cầu dao cách ly 3P 2500A 66kA loại E2.2BMS

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 140,183,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 82,459,000 VNĐ

Cầu Dao Cách Ly Tmax-Emax2 - Thân cố định Cầu dao cách ly 3P 3200A 66kA loại E4.2NMS

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 211,963,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.18%

Giá bán: 124,682,000 VNĐ

090 337 0012