Cầu dao cắt tải OT, OETL

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Thân nối 6x290mm cho OS20-250 & OT160-250 (OXP6X290)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 191,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.14%

Giá bán: 105,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Trục 6x210mm (OXP6X210) cho OT160EV...250

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 167,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.57%

Giá bán: 91,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Tiếp Điểm Phụ 1NO (Oa1G10)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 378,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.03%

Giá bán: 208,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Tay Vặn Đen Ot16-125F(Ohb45J6)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 963,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 529,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Tay vặn đen IP65 cho OT160-250

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,187,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 653,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Tiếp Điểm Phụ 1NC (Oa3G01)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 424,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.98%

Giá bán: 233,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Cầu Dao Cắt Tải Ot 3P 16A (Ot16F3)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 915,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.04%

Giá bán: 503,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Cầu Dao Cắt Tải Ot 3P 25A (Ot25F3)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 986,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 542,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Cầu Dao Cắt Tải Ot 3P 40A (Ot40F3)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,175,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 646,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Cầu Dao Cắt Tải 3P 125A

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,169,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1,743,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Cầu Dao Cắt Tải Ot 3P 63A (Ot63F3)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,703,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.97%

Giá bán: 937,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Cầu Dao Cắt Tải Ot 4P 63A (Ot63F4N2)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,219,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.01%

Giá bán: 1,220,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Cầu Dao Cắt Tải Ot 3P 80A (Ot80F3)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,100,000 VNĐ

Chiết khấu: 45%

Giá bán: 1,155,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Trục tay vặn 105mm cho OT16-40FC

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 260,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.3%

Giá bán: 142,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Tay Vặn Đen cho OT16-80F3F4 (1Sca109087R1001)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 130,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.3%

Giá bán: 71,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Tay Vặn Đen (1SCA022380R8770)

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Khóa Cơ Điện (Vem4)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 391,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.2%

Giá bán: 214,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Thân nối 12x325mm cho OT315…2500 (OXP12X325)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 360,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.23%

Giá bán: 197,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Thân nối 12x395mm cho OT315…2500 (OXP12X395)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 473,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.03%

Giá bán: 260,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Thân nối 12x465mm cho OT315…2500 (OXP12X465)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 473,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.03%

Giá bán: 260,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Thân nối 12x535mm cho OT315…2500 (OXP12X535)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 473,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.03%

Giá bán: 260,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Thân nối 6x130mm cho OS20-250 & OT160-250 (OXP6X130)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 167,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.57%

Giá bán: 91,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Thân nối 6x161mm cho OS 30...63 (OXP6X161)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 167,000 VNĐ

Chiết khấu: 45.57%

Giá bán: 91,000 VNĐ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Tiếp điểm phụ 1NO 1NC 10A (OZXK1)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Tiếp điểm phụ 2NO 2NC 10A dùng cho 
OT 400_...1600_ (OZXK2)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Tiếp điểm phụ 4NO 4NC 10A dùng cho OETL3150 (OZXK3)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Tiếp điểm phụ 2NO 10A dùng cho OETL3150 (OZXK4)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Tiếp điểm phụ 4NO 10A dùng cho OETL3150 (OZXK5)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - Tiếp điểm phụ 8NO 10A dùng cho OETL3150 (OZXK6)

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Cầu dao cắt tải OT, OETL - 0

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 435,000 VNĐ

Chiết khấu: 44.99%

Giá bán: 239,000 VNĐ

090 337 0012