Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 15m IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,647,700 VNĐ

Chiết khấu: 42.88%

Giá bán: 1,512,400 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 15m IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,468,400 VNĐ

Chiết khấu: 42.88%

Giá bán: 1,410,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.0 15m IP20

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,197,800 VNĐ

Chiết khấu: 47.56%

Giá bán: 1,152,500 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 20m IP20

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,119,600 VNĐ

Chiết khấu: 42.88%

Giá bán: 1,781,900 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,912,500 VNĐ

Chiết khấu: 47.56%

Giá bán: 3,100,300 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G2.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,057,600 VNĐ

Chiết khấu: 42.88%

Giá bán: 4,031,200 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 40m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,214,900 VNĐ

Chiết khấu: 42.88%

Giá bán: 4,121,100 VNĐ

090 337 0012