Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 15m IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,596,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 1,821,100 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 15m IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,420,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 1,697,600 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 20m IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,058,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 2,145,200 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G2.5 25m IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,919,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 4,853,700 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.0 15m IP20

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,134,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 1,497,000 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,797,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 4,066,600 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,718,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 2,608,200 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 40m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,073,000 VNĐ

Chiết khấu: 29.85%

Giá bán: 4,961,700 VNĐ

090 337 0012