Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 15m IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,596,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.12%

Giá bán: 1,710,200 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 15m IP20

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,420,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.12%

Giá bán: 1,594,300 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.0 15m IP20

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,134,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.12%

Giá bán: 1,405,900 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 20m IP20

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,058,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.12%

Giá bán: 2,014,600 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 5,797,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.12%

Giá bán: 3,819,100 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G2.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,919,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.12%

Giá bán: 4,558,200 VNĐ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 25m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: Liên hệ

Chiết khấu: 0

Giá bán: Liên hệ

Ổ CẮM KÉO DÀI THORSMAN - Ổ cắm kéo dài cao cấp G1.5 40m IP44

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 7,073,000 VNĐ

Chiết khấu: 34.12%

Giá bán: 4,659,700 VNĐ

090 337 0012