Ổ Cắm, Phích Cắm PK

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm gắn tường 63A 4P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,779,800 VNĐ

Chiết khấu: 24.15%

Giá bán: 1,350,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm gắn tường 125A 3 cuc 230V IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,414,300 VNĐ

Chiết khấu: 24.11%

Giá bán: 3,350,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ Cắm Âm Nghiêng 5P 63A Ip67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,322,200 VNĐ

Chiết khấu: 24.14%

Giá bán: 1,003,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm dạng nghiêng 125A 3P 230V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,813,800 VNĐ

Chiết khấu: 24.12%

Giá bán: 2,135,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích cắm công nghiệp 3P 63A, IP 67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,205,600 VNĐ

Chiết khấu: 24.1%

Giá bán: 915,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 63A 4P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,273,800 VNĐ

Chiết khấu: 24.16%

Giá bán: 966,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Đầu nối di động 63A 3P 230V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,351,900 VNĐ

Chiết khấu: 24.11%

Giá bán: 1,026,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Đầu nối di động 63A 4P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,504,801 VNĐ

Chiết khấu: 24.11%

Giá bán: 1,142,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ nổi di động 125A 3P 230V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,622,300 VNĐ

Chiết khấu: 24.11%

Giá bán: 2,749,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Đầu nối di động 125A 5P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,151,400 VNĐ

Chiết khấu: 24.12%

Giá bán: 3,150,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ gắn tủ 125A 3 cực 230V IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,813,800 VNĐ

Chiết khấu: 24.12%

Giá bán: 2,135,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ gắn tủ 125A 5 cực 400V IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,326,400 VNĐ

Chiết khấu: 24.12%

Giá bán: 2,524,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 16A 3P 230V IP44 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 172,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 103,200 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 16A 4P 400V IP44 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 208,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 124,800 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 16A 5P 400V IP44 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 245,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 147,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 16A 3P 230V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 439,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 263,400 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 16A 4P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 502,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 301,200 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 16A 5P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 536,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 321,600 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 32A 3P 230V IP44 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 316,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 189,600 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 32A 4P 400V IP44 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 363,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 217,800 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 32A 5P 400V IP44 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 374,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 224,400 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 32A 3P 230V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 588,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 352,800 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 32A 4P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 627,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 376,200 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 32A 5P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 684,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 410,400 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp dạng nghiêng 16A 2P+E

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 232,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 139,200 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp Schneider âm dạng nghiêng, 4P, 16A, 400V, IP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 259,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 155,400 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp dạng nghiêng 6A 4P+E

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 282,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 169,200 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp Schneider âm dạng nghiêng, 3P, 16A, 230V, IP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 490,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 294,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp Schneider âm dạng nghiêng, 4P, 16A, 400V, IP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 545,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 327,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp Schneider âm dạng nghiêng, 5P, 16A, 400V, IP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 644,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 386,400 VNĐ

090 337 0012