Ổ Cắm, Phích Cắm PK

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm gắn tường 63A 5P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,235,000 VNĐ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 1,274,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm gắn tường 125A 3 cuc 230V IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,254,000 VNĐ

Chiết khấu: 42.77%

Giá bán: 2,434,600 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm gắn tường 125A 5P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,145,000 VNĐ

Chiết khấu: 43%

Giá bán: 2,932,700 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm dạng nghiêng 125A 3P 230V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,986,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.8%

Giá bán: 1,737,900 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích cắm công nghiệp 3P 63A, IP 67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,305,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.8%

Giá bán: 759,500 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Đầu nối di động 63A 4P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,630,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.8%

Giá bán: 948,700 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ nổi di động 125A 3P 230V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,005,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.8%

Giá bán: 2,330,900 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Đầu nối di động 125A 4P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,295,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.8%

Giá bán: 2,499,700 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Đầu nối di động 125A 5P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,280,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.8%

Giá bán: 2,491,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ gắn tủ 63A 5P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,430,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.8%

Giá bán: 832,300 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ gắn tủ 125A 3 cực 230V IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,110,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.8%

Giá bán: 1,810,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ gắn tủ 125A 5 cực 400V IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 3,605,000 VNĐ

Chiết khấu: 41.8%

Giá bán: 2,098,100 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 16A 4P 400V IP44 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 220,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 132,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 16A 5P 400V IP44 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 260,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 156,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 16A 3P 230V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 465,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 279,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 16A 4P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 530,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 318,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 16A 5P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 570,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 342,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 32A 3P 230V IP44 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 335,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 201,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 32A 4P 400V IP44 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 385,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 231,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 32A 5P 400V IP44 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 395,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 237,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 32A 3P 230V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 625,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 375,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 32A 4P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 665,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 399,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Phích công nghiệp 32A 5P 400V IP67 6H

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 725,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 435,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp Schneider âm dạng nghiêng, 4P, 16A, 400V, IP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 275,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 165,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp Schneider âm dạng nghiêng, 3P, 16A, 230V, IP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 520,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 312,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp Schneider âm dạng nghiêng, 4P, 16A, 400V, IP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 580,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 348,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp Schneider âm dạng nghiêng, 5P, 16A, 400V, IP

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 685,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 411,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp gắn tủ 16A 3P 230V IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 245,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 147,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp gắn tủ 16A 5P 400V IP44

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 300,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 180,000 VNĐ

Ổ Cắm, Phích Cắm PK - Ổ cắm công nghiệp gắn tủ 16A 3P 230V IP67

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 520,000 VNĐ

Chiết khấu: 40%

Giá bán: 312,000 VNĐ

090 337 0012