Bộ Điều Khiển Tụ Bù

Bộ Điều Khiển Tụ Bù - Bộ điều khiển tụ bù RT6

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 13,380,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 6,008,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Tụ Bù - Bộ điều khiển tụ bù RT12

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 16,757,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 7,525,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Tụ Bù - Bộ điều khiển tụ bù RT8

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 15,069,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 6,767,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Tụ Bù - Bộ điều chỉnh he so công suất 6 buoc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 21,979,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 9,870,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Tụ Bù - Bộ điều chỉnh he so công suất 12buoc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 28,647,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 12,864,000 VNĐ

090 337 0012