Bộ Điều Khiển Tụ Bù

Bộ Điều Khiển Tụ Bù - Bộ điều khiển tụ bù RT6

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 11,923,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 5,128,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Tụ Bù - Bộ điều khiển tụ bù RT8

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 13,428,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 5,775,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Tụ Bù - Bộ điều khiển tụ bù RT12

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 14,933,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 6,423,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Tụ Bù - Bộ điều chỉnh he so công suất 6 buoc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,587,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 8,424,000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Tụ Bù - Bộ điều chỉnh he so công suất 12buoc

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 25,529,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 10,980,000 VNĐ

090 337 0012