Cuộn Kháng

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 6.5kVar 400V 50Hz trở kháng 5%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 35,919,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 15,449,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 12.5kVar 400V 50Hz trở kháng 5%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,996,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 8,600,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 400V 50Hz 25 kVAR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 22,959,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 9,875,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 400V 50Hz 50 kVAR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 28,721,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 12,353,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 100 kVAR 400V 50Hz

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 47,925,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 20,613,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 6.5kVar 400V 50Hz trở kháng 7%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 31,880,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 13,712,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 400V 50hz 12.5 kVAR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 17,998,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 7,741,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 400V 25 kVAR 7%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,074,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 8,204,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng loc song hai

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 24,113,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 10,371,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 100 kVAR 400V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 38,355,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 16,496,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 6.5kVar 400V 50Hz trở kháng 14%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 24,146,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 10,385,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 12.5kVar 400V 50Hz trở kháng 14%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,714,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 8,479,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 25 kVAR 14% 400V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 27,793,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 11,954,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 50 kVAR 14% 400V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 38,408,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 16,519,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 100 kVAR 14% 400V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 51,730,000 VNĐ

Chiết khấu: - 56.99%

Giá bán: 22,249,000 VNĐ

090 337 0012