Cuộn Kháng

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 6.5kVar 400V 50Hz trở kháng 5%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 39,155,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 17,583,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 12.5kVar 400V 50Hz trở kháng 5%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 21,798,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 9,788,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 400V 50Hz 25 kVAR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 25,028,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 11,239,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 400V 50Hz 50 kVAR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 31,308,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 14,059,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 100 kVAR 400V 50Hz

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 52,241,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 23,460,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 6.5kVar 400V 50Hz trở kháng 7%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 34,751,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 15,605,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 400V 50hz 12.5 kVAR

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 19,620,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 8,810,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 400V 25 kVAR 7%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 20,792,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 9,337,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng loc song hai

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,286,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 11,804,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 100 kVAR 400V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 41,810,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 18,775,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 6.5kVar 400V 50Hz trở kháng 14%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 26,322,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 11,820,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 12.5kVar 400V 50Hz trở kháng 14%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 21,491,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.1%

Giá bán: 9,650,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 25 kVAR 14% 400V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 30,296,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 13,605,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 50 kVAR 14% 400V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 41,867,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 18,801,000 VNĐ

Cuộn Kháng - Cuộn kháng 100 kVAR 14% 400V

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 56,388,000 VNĐ

Chiết khấu: 55.09%

Giá bán: 25,322,000 VNĐ

090 337 0012