Đồng Hồ Đa Năng DM6000H

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 160,973,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 101,815,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 183,407,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 116,005,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 160,973,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 101,815,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 183,407,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 116,005,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng hồ đo điện năng dòng EM1250

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 6,306,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.28%

Giá bán: 3,829,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 947,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.28%

Giá bán: 575,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 947,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.28%

Giá bán: 575,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng hồ đo dòng điện 3 pha

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,090,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.28%

Giá bán: 662,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng hồ đo điện áp 3 pha

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,090,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.28%

Giá bán: 662,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - VAF Unbalance meter

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 4,551,000 VNĐ

Chiết khấu: - 49.4%

Giá bán: 2,303,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - VAF Unbalance meter, RS485

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 5,566,000 VNĐ

Chiết khấu: - 49.4%

Giá bán: 2,816,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Easylogic Dual Source meter class 0.5 Modbus

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 9,418,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.28%

Giá bán: 5,719,000 VNĐ

090 337 0012