Đồng Hồ Đa Năng DM6000H

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng hồ đo điện năng dòng EM1250

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 6,622,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.28%

Giá bán: 4,021,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng hồ đo dòng điện 3 pha

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,145,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.28%

Giá bán: 695,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng hồ đo điện áp 3 pha

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,145,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.28%

Giá bán: 695,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - VAF Unbalance meter

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 1,991,000 VNĐ

Chiết khấu: - 51.93%

Giá bán: 957,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - VAF Unbalance meter, RS485

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 2,519,000 VNĐ

Chiết khấu: - 51.93%

Giá bán: 1,211,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 169,022,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 106,906,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 192,578,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 121,806,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 169,022,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 106,906,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 192,578,000 VNĐ

Chiết khấu: - 36.75%

Giá bán: 121,806,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 996,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.29%

Giá bán: 604,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Đồng Hồ Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 996,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.29%

Giá bán: 604,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng DM6000H - Easylogic Dual Source meter class 0.5 Modbus

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 3,779,000 VNĐ

Chiết khấu: - 39.28%

Giá bán: 2,294,000 VNĐ

090 337 0012