Đồng Hồ Đa Năng PM5000

Đồng Hồ Đa Năng PM5000 - Đồng hồ đo điện năng đo chính xác 0.5%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 12,652,200 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 5,820,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng PM5000 - Đồng hồ đo điện năng có cổng kết nổi

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,177,800 VNĐ

Chiết khấu: 58.6%

Giá bán: 6,283,600 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng PM5000 - Đồng hồ đo điện năng đo chính xác 0.5%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,925,800 VNĐ

Chiết khấu: 58.6%

Giá bán: 6,593,300 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng PM5000 - Đồng hồ đo điện năng đo chính xác 0.5%

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 20,951,700 VNĐ

Chiết khấu: 58.6%

Giá bán: 8,674,000 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng PM5000 - Đồng hồ điện năng PM5350

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 15,286,700 VNĐ

Chiết khấu: 58.6%

Giá bán: 6,328,700 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng PM5000 - Đồng hồ điện năng PM5560

Tình trạng: Còn hàng

Giá hãng: 36,385,800 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 16,737,500 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng PM5000 - Đồng hồ đo điện năng đo chính xác 0.5%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 18,859,500 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 8,675,400 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng PM5000 - Đồng hồ đo điện năng đo chính xác 0.5%

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 23,046,100 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 10,601,200 VNĐ

Đồng Hồ Đa Năng PM5000 - Bộ Hiển Thị Đa Năng

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 39,218,300 VNĐ

Chiết khấu: 54%

Giá bán: 18,040,400 VNĐ

090 337 0012